Vierasverkon luominen. Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
117 Pages

advertisement

Vierasverkon luominen. Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

3.2 Vierasverkon luominen

Vierasverkko tarjoaa internet-yhteyttä käyttäville tilapäisille vieraille mahdollisuuden käyttää erillisiä SSID-tunnuksia tai verkkoja käyttämättä yksityistä verkkoasi.

HUOMAUTUS: RT-AC1300UHP tukee enintään kuutta SSID:tä (kolme

2,4G Hz:in ja kolme 5 GHz:in SSID:tä).

Vierasverkon luominen:

1. Siirry navigointipaneelista kohtaan General (Yleinen) >

Guest Network (Vierasverkko) .

2. Valitse Vierasverkko-näytössä 2,4 Ghz:in tai 5 Ghz:in taajuuskaista luotavalle vierasverkolle.

3. Napsauta .

25

4. Voit määrittää lisävalintoja napsauttamalla Modify

(Muokkaa).

26

Yes (Kyllä) Enable Guest Network (Ota vierasverkko käyttöön) -näytössä.

6. Määritä tilapäisen verkon langattoman verkon nimi Network

Name (SSID) (Verkkonimi) -kentässä.

7. Valitse Todennusmenetelmä .

8. Valitse -menetelmä.

9. Määritä tai valitse Limitless

(Rajoittamaton) .

10. Valitse Disable (Pois käytöstä) tai Enable (Käyttöön) Access

Intranet (Käytä intranetiä) -kohdassa.

11. Kun olet valmis, napsauta Apply (Käytä).

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents