1.6 Routerinstallation. Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
117 Pages

advertisement

1.6 Routerinstallation. Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

1.6 Routerinstallation

VIKTIGT!

• Använd en kabelanslutning när du installerar din trådlösa router för at förhindra eventuella installationsproblem.

• Innan du ställer in din trådlösa ASUS-router, gör följande:

• Om du byter ut en existerande router, ska den kopplas ifrån ditt nätverk.

• Koppla ifrån alla kablas/sladdar från din nuvarande modeminstallation. Om ditt modem har ett reservbatteri, ta även bort detta.

• Starta om kabelmodem och dator (rekommenderas).

1.6.1 Kabelanslutning

OBS!

Du kan använda antingen en rak eller en korsad kabel för kabelanslutning.

4

1

Modem

RT-AC1300UHP

LAN WAN

2

Internet 3

11

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents