med autodetektering. Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
117 Pages

advertisement

med autodetektering. Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

2.2 Quick Internet Setup (QIS/ snabb internetinställning) med autodetektering

Quick Internet Setup (QIS) funktionen vägleder dig i snabbinställningen av din Internetanslutning.

OBS!

Vid inställning av Internetanslutningen för första gången, tryck på Reset-knappen på din trådlösa router, för att återställa den till tillverkarens standardinställning.

Använda QIS med autodetektering:

1. Logga in på Web GUI QIS-sidan startar automatiskt.

ANMÄRKNINGAR :

• Standardanvändarnamn och -lösenord för din trådlösa routers Web

GUI är admin . För detaljer om hur man ändrar den trådlösa routerns inloggningsnamn och lösenord, se avsnittet 4.6.2 System .

• Den trådlösa routerns användarnamn och lösenord skiljer sig från 2,4

GHz/5 GHz nätverksnamn (SSID) och säkerhetsnyckel. Den trådlösa routerns användarnamn och lösenord ger dig möjlighet att logga in på din trådlösa routers Web GUI för att konfigurera inställningarna för den trådlösa routern. 2,4 GHz/5 GHz nätverksnamn (SSID) och säkerhetsnyckel ger Wi-Fi-enheter möjlighet att logga in och ansluta till ditt 2,4 GHz/5 GHz nätverk.

15

16

2. Den trådlösa routern upptäcker automatiskt om din ISPanslutningstyp är Dynamic IP (Dynamisk IP) , PPPoE , PPTP , och L2TP . Knappa in den nödvändiga informationen för din

ISP-anslutningstyp.

VIKTIGT ! Skaffa den nödvändiga informationen om din

Internetanslutningstyp från din ISP (internetleverantör).

för automatisk IP (DHCP)

för PPPoE, PPTP och L2TP

ANMÄRKNINGAR :

• Auto-detection (Autodetektering) av din ISP-anslutning sker när du konfigurerar den trådlösa routern första gången eller när din trådlösa router återställs till dess standardinställning.

• Om QIS misslyckas att detektera din Internetanslutningstyp klicka på

Skip to manual setting (Hoppa över till manuell inställning) och konfigurera din anslutningsinställning manuellt.

3. Tilldela det trådlösa nätverksnamnet (SSID) och säkerhetsnyckeln för din 2,4 GHz och 5 GHz trådlösa anslutning.

Klicka på Apply (Verkställ) när du är klar.

4. Dina Internet- och trådlösa inställningar visas. Klicka på Next

(Nästa) för att fortsätta.

5. Läs handledningen för den trådlösa nätverksanslutningen. När du är klar klicka på Finish (Avsluta) .

17

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents