Använda trafikhanteraren. Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
117 Pages

advertisement

Använda trafikhanteraren. Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

3.3 Använda trafikhanteraren

3.3.1 Hantera QoS- (Tjänstkvalitet) bandbredd

Tjänstkvalitet (QoS) ger dig möjlighet att ställa in prioriterad bandbredd och hantera nätverkstrafik.

Inställning av bandbreddsprioritering:

1. Från navigeringsfältet, gå till fliken General (Allmänt) > Traffic

Manager (Trafikhanterare) > QoS .

2. Klicka på ON (På) för att aktivera QoS. Fyll i bandbreddsfälten för överföring och hämtning.

OBS!

Hämta bandbreddsinformation från din ISP.

3. Klicka på Save (Spara) .

OBS! User Specify Rule List (Användarspecificerad regellista)

är för avancerade inställningar. Om du vill prioritera specifika nätverksapplikationer och nätverkstjänster, välj User-defined QoS rules (Användardefinierade QoS-regler) eller User-defined Priority

(Användardefinierad prioritering) från rullgardinsmenyn i övre högra hörnet.

27

28

4. På sidan User-defined QoS rules (Användardefinierade QoSregler) finns fyra standardtyper av onlinetjänster – webbsurf,

HTTPS och filöverföringar. Välj en, fyll i Source IP or MAC

(Käll-IP eller Mac) , Destination Port (Målport) , Protocol

(Protokoll) , Transferred (Överförd) och Priority (Prioritet) , och klicka på Apply (Verkställ) . Informationen kommer att konfigureras på QoS-regelsidan.

ANMÄRKNINGAR

• För att fylla i käll-IP eller MAC kan du:

a) Ange en specifik IP-adress, som t.ex. "192.168.122.1".

b) Ange IP-adresser inom ett undernät eller inom samma IP-pool, som t.ex. “192.168.123.*” eller “192.168.*.*”

c) Ange alla IP-adresser som “*.*.*.*” eller lämna fältet tomt.

d) Formatet för MAC-adressen är sex grupper med två hexadecimalsiffror, åtskilda av kolon (:), i överföringsordning

(t.ex. 12:34:56:aa:bc:ef)

• För käll- eller målportintervall kan du antingen:

a) Ange en specifik port, som t.ex. “95”.

b) Ange portar inom ett intervall, som t.ex. “103:315”, “>100” eller

“<65535”.

• Kolumnen Transferred (Överförd) innehåller information om trafiken uppströms och nedströms (utgående och inkommande nätverkstrafik) för en sektion. I denna kolumn kan du ställa in gränsen för nätverkstrafiken (i KB) för en specifik tjänst, för att generera specifika prioriteringar för tjänsten som tilldelats en speciell port.

Om t.ex. två nätverksklienter, Dator 1 och Dator 2, båda är anslutna till Internet (inställt på port 80), men Dator 1 överskrider gränsen för nätverkstrfiken på grund av några hämtningsuppgifter, kommer

Dator 1 att ha en lägre prioritet. Om du inte vill ställa in trafikgränsen, ska det lämnas tomt.

5. På sidan User-defined Priority (Användardefinierad prioritering) kan du prioritera nätverksapplikationerna eller enheterna i fem nivåer från rullgardinsmenyn User-defined

QoS rules (Användardefinierade QoS-regler) . Baserat på prioriteringsnivån kan du använda följande metoder för att skicka datapaket:

• Ändra ordningen för uppströms datapaket som skickas till

Internet.

• Under tabellen Upload Bandwidth (Bandbreddsgräns för

överföring av filer) , ställ in Minimum Reserved Bandwidth

(Minimal reserverad bandbreddsgräns) och Maximum

Bandwidth Limit (Maximal bandbreddsgräns) för flera nätverksapplikationer med olika prioritetsnivåer. Procenten anger bandbreddshastigheterna vid överföring som är tillgängliga för speciella nätverksapplikationer.

ANMÄRKNINGAR:

• Lågprioriterade paket ignoreras för att säkerställa överföringen av högprioriterade paket.

• Under tabellen Download Bandwidth (Bandbredd för hämtning) , ställ in Maximum Bandwidth Limit (Maximal bandbreddsgräns) för flera nätverksapplikationer i motsvarande ordning. Ju högre prioriterat datapaket uppströms orsakar det högre prioriterade paketet nedströms.

• Om inga paket skickas från högprioritetsapplikationer, är hela

överföringshastigheten för Internetanslutningen tillgänglig för lågprioritetspaket.

6. Ställ in paketet med högsta prioritet. För att garantera smidig spelupplevelse online, kan du ställa in ACK, SYN och ICMP som paket med högsta prioritet.

OBS! QoS måste först aktiveras och överförings- och hämtningshastigheterna ställas in.

29

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents