4.1.3 Trådlöst MAC-filter. Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
117 Pages

advertisement

4.1.3  Trådlöst MAC-filter. Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

4.1.3 Trådlöst MAC-filter

Wireless MAC filter (Trådlöst MAC-filter) ger kontroll över paket som sänds till en specificerad MAC- (Media Access Control) adress på den trådlösa routernätverket.

Ställ in det trådlösa MAC-filtret:

1. Från navigeringsfältet, gå till fliken Advanced Settings

(Avancerade inställningar) > Wireless (Trådlös) > Wireless

MAC Filter (Trådlöst MAC-filter) .

2. I fältet Frequency (Frekvens) , välj frekvensbandet du vill använda för Wireless MAC filter.

3. I rullgardinsmenyn MAC Filter Mode (MAC-filterläge) , välj

Accept (Acceptera) eller Reject (Avvisa) .

• Välj Accept (Acceptera) för att tillåta åtkomst till det trådlösa nätverket för enheter i MAC-filterlistan.

• Välj Reject (Avvisa) för att neka åtkomst till det trådlösa nätverket för enheter i MAC-filterlistan.

4. I MAC-filterlistan, klicka på knappen Add (Lägg till) och knappa in MAC-adressen för den trådlösa enheten.

5. Klicka på Apply (Verkställ) .

51

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents