4.1.4 RADIUS-inställning. Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
117 Pages

advertisement

4.1.4 RADIUS-inställning. Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

4.1.4 RADIUS-inställning

RADIUS-inställning (Remote Authentication Dial In User Service) ger ett extra säkerhetslager när du väljer WPA-Enterprise, WPA2-

Enterprise eller Radius med 802.1x som ditt autentiseringsläge.

52

Ställ in trådlösa RADIUS-inställningar:

1. Den trådlösa routerns autenticeringsläge måste vara inställt på

WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise eller Radius med 802.1x.

OBS ! Se avsnittet 4.1.1 General (4.1.1 Allmänt) för konfiguration av den trådlösa routerns autenticeringsläge.

2. Från navigeringsfältet, gå till fliken Advanced Settings

(Avancerade inställningar) > Wireless (Trådlös) > RADIUS

Setting (RADIUS-inställning) .

3. Välj ett frekvensband.

4. Knappa in din RADIUS-servers IP-adress i fältet Server IP

Address (Server-IP-adress) .

5. Tilldela lösenordet för åtkomst till din RADIUS-server i fältet

Connection Secret (Anslutning secret) .

6. Klicka på Apply (Verkställ) .

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents