4.2 LAN. Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
117 Pages

advertisement

4.2 LAN. Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

• Wireless multicast forwarding (Trådlös multicastvidarebefordring): Välj Enable (Aktivera) för att tillåta att den trådlösa routern vidarebefordrar multicast-trafik till andra trådlösa enheter som stödjer multicast. Välj Disable

(Inaktivera) för att hindra routern från att vidarebefordra multicast-överföringar.

• Aktivera WMM APSD : Aktivera WMM APSD (Wi-Fi

Multimedia Automatic Power Save Delivery) för att förbättra energisparfunktionerna mellan trådlösa enheter. Välj Disable

(Inaktivera) för att stänga av WMM APSD.

• TX effektinställning : TX Power adjustment syftar då de milliwatt (mW) som krävs för att strömförsörja radiosignalutmatningen från den trådlösa routern. Ange ett värde mellan 0 och 100.

OBS ! Ökas TX Power adjustment-värdena kan det trådlösa nätverkets stabilitet påverkas.

4.2 LAN

4.2.1 LAN IP

LAN IP-skärmen ger dig möjlighet att modifiera LAN IPinställningarna för den trådlösa routern.

OBS!

Alla ändringar av LAN IP-adressen påverkar dina DHCPinställningar.

55

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents