4.3 WAN. Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
117 Pages

advertisement

4.3 WAN. Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

4.3 WAN

4.3.1 Internetanslutning

Skärmen Internet Connection (Internetanslutning) ger dig möjlighet att konfigurera inställningarna för olika WANanslutningstyper.

60

Konfigurera WAN-anslutningsinställningarna:

1. Från navigeringsfältet, gå till fliken Advanced Settings

(Avancerade inställningar) > WAN > Internet Connection

(Internetanslutning) .

2. Konfigurera följande inställningar: När du är klar, klicka på

Apply (Verkställ) .

• WAN Connection Type (WAN-anslutningstyp) : Välj typ av

Internettjänstleverantör. Valen är Automatic IP (Automatisk

IP) , PPPoE , PPTP , L2TP eller fixed IP (Fast IP) . Konsultera din

ISP om routern inte kan erhålla en giltig IP-adress eller om du

är osäker på typen av WAN-anslutning.

• Enable WAN (Aktivera WAN) : Välj Yes (Ja) för att ge routern

Internet-åtkomst. Välj No (Nej) för att inaktivera Internet-

åtkomsten.

• Enable NAT (Aktivera NAT) : NAT (Network Address

Translation) är ett system där en offentlig IP (WAN IP) används för att tillhandahålla Internet-åtkomst till nätverksklienter med en privat IP-adress på en LAN. Den privata IP-adressen för varje nätverksklient sparas i en NAT-tabell och används för att cirkulera inkommande datapaket.

• Enable UPnP (Aktivera UPnP) : UPnP (Universal Plug and

Play) tillåter att flera enheter (som routrar, TV-apparater, stereosystem, spelkonsoler och mobiltelefon), kontrolleras via ett IP-baserat nätverk med eller utan en central kontroll genom en gateway. UPnP ansluter datorer av alla formfaktorer, genom att tillhandahålla ett sömlöst nätverk för fjärrkonfiguration och dataöverföring. Med

UPnP upptäcks en ny enhet automatiskt. Efter anslutning till nätverket, kan enheter fjärrkonfigureras för att stödja

P2P-applikationer, interaktiva spel, videokonferencer och webb- eller proxyservrar. Till skillnad från portvidarebefordra, som involverar manuell konfigurering av portinställningar, konfigurerar UPnP automatiskt router för att acceptera inkommande anslutningar och direkta begäranden till en specifik dator i det lokala nätverket.

• Connect to DNS Server (Anslut till DNS-server) : Tillåt routern att skaffa DNS IP-adressen automatiskt från ISP:en. En

DNS är en värd på Internet som översätter Internetnamn till numeriska IP-adresser.

• Authentication (Verifiering) : Denna punkt kan specificeras av vissa ISP:ar. Kontrollera med din ISP och fyll i dem vid behov.

• Host Name (Värdnamn) : Detta fält ger dig möjlighet att tillhandahålla ett värdnamn på din router. Det är ofta ett specialkrav från din ISP. Om din ISP tilldelade din dator ett värdnamn, ska värdnamnet anges här.

61

62

• MAC Address (MAC-adress) : MAC-adress (Media Access

Control) är en unik identifierare för din nätverksenhet. Vissa

ISP:ar övervakar MAC-adressen för nätverkenheterna som ansluter till deras tjänst och avvisar oidentifierade enheter om försöker ansluta. För att undvika anslutningsproblem på grund av en oregistrerad MAC-adress kan du:

• Kontakta din ISP och uppdatera den MAC-adress som är associerad med ISP-tjänsten.

• Klona eller ändra MAC-adressen för den trådlösa ASUSroutern för att matcha MAC-adressen för den föregående nätverksenheten som identifierats av ISP:en.

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents