4.3.2 Portutlösning. Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
117 Pages

advertisement

4.3.2 Portutlösning. Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

4.3.2 Portutlösning

Portintervallutlösning öppnar en förbestämd inkommande port under en begränsad tid när en klient på LAN:en gör en utgående anslutning till en specificerad port. Portutösning används i följande scenarier:

• Mer än en lokal klient behöver portvidarebefordran för samma applikation vid en annan tidpunkt.

• En applikation kräver specifika inkommande portar som skiljer sig från de utgående portarna.

Installera Port Trigger:

1. Från navigeringsfältet, gå till fliken Advanced Settings

(Avancerade inställningar) > WAN > Port Trigger

(Portutlösning).

2. Konfigurera följande inställningar: När du är klar, klicka på

Apply (Verkställ).

• I fältet Enable Port Trigger (Aktivera portutlösning), markera Yes (Ja).

• Välj populära spel och webbtjänster som ska läggas till

Port Trigger List (Portutlösningslista) i fältet Well-Known

Applications (Välkända applikationer) .

63

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents