4.3.3 Virtuell server/Portvidarebefordran. Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
117 Pages

advertisement

4.3.3  Virtuell server/Portvidarebefordran. Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

64

• Description (Beskrivning) : Ange ett kort namn eller beskrivning för tjänsten.

• Trigger Port (Utlösningsport) : Specificera en utlösningsport för att öppna den inkommande porten.

• Protocol (Protokoll) : Välj protokoll, TCP eller UDP.

• Incoming Port (Inkommande port): Specificera en inkommande port för att ta emot ingående data från

Internet.

ANMÄRKNINGAR:

• Vid anslutning till en IRC-server, gör en klientdator en utgånde anslutning med utlösningsportintervallet 66660-7000. IRC-servern svarar genom att verifiera användarnamnet och skapa en ny anslutning till klientdatorn med en inkommande port.

• Routern avbryter anslutningen om Port Trigger är inaktiverad, eftersom den inte kan bestämma vilken dator som begär IRC-

åtkomst. När Port Trigger är aktiverad tilldelas routern en ingångsport som ska ta emot inkommande data. Denna ingångsport stängs efter en bestämd tid eftersom routern är osäker på när applikationen har avslutats.

• Portutlösning tillåter enbart att en klient i nätverket använder en specifik tjänst och en specifik ingångsport samtidigt.

• Du kan inte använda samma applikation för att utlösa en port på mer än en dator åt gången. Routern kommer bara att vidarebefordra porten tillbaka till den senaste datorn för att skicka routern en begäran/utlösning.

4.3.3 Virtuell server/Portvidarebefordran

Portvidarebefordran är en metod för att dirigera nätverkstrafik från Internet till en specifik port eller portintervall för att bestämma antalet enheter i ditt lokala nätverk. Inställning av portvidarebefordran på din router ger datorer utanför nätverket möjlighet att komma åt specifika tjänster från en dator i nätverket.

OBS! När man aktiverar portvidarebefordran, blockerar ASUS router oönskad inkommande trafik från Internet och tillåter bara svar från utgående begäranden från LAN-enheten. Nätverksklienten har ingen

åtkomst till Internet direkt, och vice versa.

Installera Port Forwarding:

1. Från navigeringsfältet, gå till fliken Advanced Settings

(Avancerade inställningar) > WAN > Virtual Server/Port

Forwarding (Virtuell server/portvidarebefordran) .

65

66

2. Konfigurera följande inställningar: När du är klar, klicka på

Apply (Verkställ) .

• Enable Port Forwarding (Aktivera portvidarebefordran)

Välj Yes (Ja) för att aktivera portvidarebefordran.

• Famous Server List (Lista över kända servrar): Bestäm vilken typ av tjänst du vill ha åtkomst till.

• Famous Game List (Lista över kända spel): Här listas portar som krävs för att populära online-spel ska fungera rktigt.

• FTP Server Port: Undvik att tilldela portintervallet 20:21 åt din FTP-server, eftersom det skulle komma i konflikt med routerns ursprungliga FTP-servertilldelning.

• Service Name (Tjänstnamn) : Ange ett tjänstnamn.

• Port Range (Portintervall): Om du vill specificera ett portintervall för klienter på samma nätverk, ange ett tjänstnamn, portintervallet (t.ex. 10200:10300), LAN IPadress och lämna lokal port tomt. Portintervall accepterar olika format som portintervall (300:350), individuella portar

(566,789) eller blandat (1015:1024,3021).

ANMÄRKNINGAR:

• När nätverkets brandvägg är inaktiverad och du ställer in 80 som HTTP-serverns portintervall för din WAN-installation, skulle din http-server/web-server vara i konflikt med routerns webbanvändargränssnitt.

• Ett nätverk använder portar för att utbyta data, med varje port som tilldelats ett portnummer och en specifik uppgift. Port 80 används t.ex. för HTTP. En specifik port kan bara användas av en applikation eller tjänst åt gången. Därför skulle två datorer som försöker komma

åt data genom samma port samtidigt misslyckas. Du kan t.ex. inte ställa in portvidarebefordran för port 100 för två datorer samtidigt.

• Local IP (Lokal IP) : Knappa in klientens LAN IP-adress.

OBS ! Använd en statisk IP-adress för den lokala klienten för att få portvidarebefordran att fungera riktigt. Se avsnitt 4.2 LAN för information.

• Local Port (Lokal port) : Ange en specifik port som ska ta emot vidarebefordrade paket. Lämna fältet tomt om du vill att inkommande paket ska omdirigeras till det specifika portintervallet.

• Protocol (Protokoll) : Välj protokoll. Om du är osäker, välj BOTH

(Båda) .

Kontrollera om portvidarebefordran har konfigurerats:

• Kontrollera att servern eller applikationen är inställd och kör.

• Du kommer att behöva en klient utanför din LAN, men ha

Internet-åtkomst (s.k. “Internet client”). Denna klient ska inte anslutas till ASUS-routern.

• Använd routerns WAN IP på Internet-klienten för åtkomst till servern. Om portvidarebefordran har fungerat, ska du kunna få

åtkomst till filerna eller applikationerna.

Skillnader mellan portutlösning och portvidarebefordran:

• Portutlösning fungerar även om man inte ställer in en specifik

LAN IP-adress. Till skillnad från portvidarebefordran, som kräver en statisk LAN IP-adress, tillåter portutlösning dynamisk portvidarebefordran med routern. Förinställda portintervall konfigureras för att acceptera inkommande anslutningar under en begränsad tid. Portutlösning tillåter att flera datorer kör applikationer som normalt skulle kräva manuell vidarebefordran av samma portar till varje dator i nätverket.

• Portutlösning är säkrare än portvidarebefordran eftersom de inkommande portarna inte är öppna hela tiden. De öppnas bara när en applikation gör en utgående anslutning genom utlösningsporten.

67

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents