4.3.4 DMZ. Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
117 Pages

advertisement

4.3.4 DMZ. Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

68

4.3.4 DMZ

Virtuell DMZ exponerar en klient för Internet, och tillåter klienten att ta emot alla inkommande paket som dirigeras till din LAN.

Ingående trafik från Internet avvisas normalt och cirkuleras bara till en specifik klient om portvidarebefordran eller portutlösning har konfigurerats på nätverket. I en DMZ-konfiguration får en nätverksklient alla inkommande paket.

Det är praktiskt att installera DMZ på ett nätverk när du behöver att inkommande portar är öppna, eller du vill vara värd för en domän, webb eller e-postserver.

VARNING: Att öppna alla portar mot Internet på en klient gör nätverket sårbart för attacker utifrån. Tänk på säkerhetsriskerna som det innebär att använda DMZ.

Installera DMZ:

1. Från navigeringsfältet, gå till fliken Advanced Settings

(Avancerade inställningar) > WAN > DMZ .

2. Konfigurera följande inställning: När du är klar, klicka på Apply

(Verkställ) .

• IP address of Exposed Station (IP-adress för exponerad station): Knappa in klientens LAN IP-adress som ska tillhandahålla DMZ-tjänsten och exponeras på Internet.

Serverklienten måste ha en statisk IP-adress.

Ta bort DMZ:

1. Ta bort klientens LAN IP-adress från textrutan IP Address of

Exposed Station (IP-adress för exponerad station) .

2. När du är klar, klicka på Apply (Verkställ) .

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents