4.3.5 DDNS. Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
117 Pages

advertisement

4.3.5 DDNS. Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

4.3.5 DDNS

Inställning av DDNS (Dynamic DNS) ger dig möjlighet att komma

åt routern utifrån ditt nätverk genom den tillhandahållna ASUS

DDNS-tjänsten eller annan DDNS-tjänst.

Ställa in DDNS:

1. Från navigeringsfältet, gå till fliken Advanced Settings

(Avancerade inställningar) > WAN > DDNS .

2. Konfigurera följande inställningar: När du är klar, klicka på

Apply (Verkställ) .

• Enable the DDNS Client (Aktivera DDNS-klient) : Aktivera

DDNS för att få åtkomst till ASUS router via DNS-namnet istället för WAN IP-adressen.

• Server and Host Name (Server- och värdnamn) : Välj ASUS

DDNS eller annan DDNS. Om du vill använda ASUS DDNS, fyll i värdnamnet i formatet xxx.asuscomm.com (xxx är ditt värdnamn).

• Om du vill använda en annan DDNS-tjänst, klicka först på

FREE TRIAL (Prova gratis) och registrera online. Fyll i User

Name or E-mail Address (användarnamn eller e-postadress) och Password or DDNS key (lösenord eller DDNS-nyckel).

69

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents