4.6 Administration. Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
117 Pages

advertisement

4.6 Administration. Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

4.6 Administration

4.6.1 Driftläge

Sidan Operation Mode (Driftläge) ger dig möjlighet att välja passande läge för ditt nätverk.

76

Ställa in driftläget:

1. Från navigeringsfältet, gå till fliken Advanced Settings

(Avancerade inställningar) > Administration > Operation

Mode (Driftläge) .

2. Välj något av dessa driftlägen:

• Trådlös router-läge (standard) : I trådlös router-läge ansluter den trådlösa routern till Internet och ger

Internetåtkomst till tillgängliga enheter i det lokala nätverket.

• Åtkomstpunktläge : I detta läge skapar routern ett nytt trådlöst nätverk på ett befintligt nätverk.

3. Klicka på Apply (Verkställ).

OBS ! Routern kommer att starta om när du ändrar lägena.

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents