4.6.2 System. Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
117 Pages

advertisement

4.6.2 System. Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

4.6.2 System

System -sidan ger dig möjlighet att konfigurera dina trådlösa routerinställningar.

Ställ in systeminställningarna:

1. Från navigeringsfältet, gå till fliken Advanced Settings

(Avancerade inställningar) > Administration > System .

2. Du kan konfigurera dessa inställningar:

• Change router login password (Ändra lösenord för routerinloggning) : Du kan ändra lösenordet och inloggningsnamnet för den trådlösa routern genom att ange ett nytt namn och ett lösenord.

• WPS button behavior (WPS-knappens funktion : Den fysiska WPS-knappen på den trådlösa routern kan användas för att aktivera WPS eller stänga av trådlöst nätverk.

• Time Zone (Tidszon) : Välj tidszon för ditt nätverk.

• NTP Server : Den trådlösa routern kan komma åt en NTPserver (Network time Protocol) för att synkronisera tiden.

• Enable Telnet (Aktivera Telnet) : Klicka på Yes (Ja) för att aktivera Telnet-tjänster i nätverket. Klicka på No (Nej) för att inaktivera Telnet.

• Authentication Method (Verifieringsmetod) : Du kan välja HTTP, HTTPS, eller båda protokollen för att säkra routeråtkomst.

• Enable Web Access from WAN (Aktivera webbåtkomst från WAN) : Välj Yes (Ja) för att tillåta enheter utanför nätverket åtkomst till den trådlösa routerns gränssnittsinställningar. Välj No (Nej) för att hindra åtkomst.

• Only allow specific IP (Tillåt enbart specifik IP) :

Klicka på Yes (Ja) om du vill specificera IP-adresser för enheter som tillåts få åtkomst till den trådlösa routerns gränsnitttsinställningar från WAN.

• Client List (Klientlista) : Ange WAN IP-adresserna för nätverksenheter som tillåts få åtkomst till den trådlösa routerns gränssnittsinställningar. Listan används om du klickat på Yes (Ja) under punkten Only allow specific IP

(Tillåt enbart specifik IP) .

3. Klicka på Apply (Verkställ) .

77

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents