5.1 Enhetsidentifiering. Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
117 Pages

advertisement

5.1 Enhetsidentifiering. Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

5 Verktyg

ANTECKNINGAR:

• Hämta och installera den trådlösa routerns verktyg från ASUS webbplats:

• Device Discovery v2.0.0.0 (Enhetsidentifiering) på http://dlcdnet.

asus.com/pub/ASUS/LiveUpdate/Release/Wireless/Discovery.zip

• Firmware Restoration v1.9.0.4 (Återställning av inbyggd programvara) på: http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/LiveUpdate/

Release/Wireless/Rescue.zip

• Windows Printer Utility v1.0.5.5 (Skrivarverktyg) på: http:// dlcdnet.asus.com/pub/ ASUS/LiveUpdate/Release/Wireless/

Printer.zip

• Verktygen stöds inte på MAC OS.

5.1 Enhetsidentifiering

Devicde Discovery (Enhetsidentifiering) är ett ASUS WLANverktyg som identifierar en trådlös ASUS-routerenhet, och ger dig möjlighet att konfigurera de trådlösa nätverksinställningarna.

Starta Device Discovery-verktyget:

• Från din dators skrivbord klickar du på

Start > All Programs (Alla program) > ASUS utility (ASUS verktyg) > RT-AC1300UHP Wireless router (RT-AC1300UHP trådlös router) > Device Discovery (Enhetsidentifiering) .

80

OBS!

När du ställer in routern på åtkomstpunktläge behöver du använda Device Discovery för att få routerns IP-adress.

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents