3.1.1 Thiết lập cài đặt bảo mật không dây. Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
117 Pages

advertisement

3.1.1  Thiết lập cài đặt bảo mật không dây. Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

3.1.1 Thiết lập cài đặt bảo mật không dây

Để bảo vệ mạng không dây khỏi bị truy cập trái phép, bạn cần định cấu hình cài đặt bảo mật liên quan.

Để thiết lập cài đặt bảo mật không dây:

1. Từ bảng điều hướng, vào General (Chung) > Network Map

(Sơ đồ mạng) .

2. Trên màn hình Sơ đồ mạng và trong System status (Tình trạng mạng) , bạn có thể định cấu hình cài đặt bảo mật không dây như cài đặt SSID, mức bảo mật và mã hóa.

LƯU Ý : Bạn có thể thiết lập những cài đặt bảo mật không dây khác nhau cho các băng tần 2.4GHz và 5GHz.

Cài đặt bảo mật 2.4GHz Cài đặt bảo mật 5GHz

20

3. Trên mục Wireless name (SSID) (Tên không dây (SSID)) , nhập tên duy nhất cho mạng không dây của bạn.

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents