3.3.2 Giám sát lưu lượng. Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
117 Pages

advertisement

3.3.2  Giám sát lưu lượng. Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

3.3.2 Giám sát lưu lượng

Tính năng giám sát lưu lượng cho phép bạn truy cập hoạt động sử dụng băng thông và tốc độ internet, các mạng có dây và không dây. Nó thậm chí cho phép bạn giám sát lưu lượng mạng dựa trên cơ sở hàng ngày.

30

LƯU Ý: Các gói dữ liệu từ internet được truyền tải đồng đều đến các thiết bị có dây và không dây.

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents