4.1.2 WPS. Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
117 Pages

advertisement

4.1.2 WPS. Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

4.1.2 WPS

WPS (Thiết lập bảo vệ Wi-Fi) là chuẩn bảo mật không dây cho phép bạn dễ dàng kết nối các thiết bị với mạng không dây. Bạn có thể định cấu hình chức năng WPS qua mã PIN hoặc nút WPS.

LƯU Ý : Đảm bảo các thiết bị hỗ trợ WPS.

Để bật WPS trên mạng không dây của bạn:

1. Từ bảng điều hướng, vào thẻ Advanced Settings (Cài đặt nâng cao) > Wireless (Không dây) > WPS .

2. Trong mục Enable WPS (Bật WPS) , chuyển con trượt sang ON

(BẬT) .

3. Theo mặc định WPS sử dụng 2.4GHz. Nếu bạn muốn đổi tần số sang 5GHz, hãy OFF (TẮT) chức năng WPS, nhấp Switch

Frequency (Đổi tần số) trong mục Current Frequency (Tần số hiện hành) và ON (BẬT) lại WPS.

49

50

LƯU Ý: WPS hỗ trợ cách xác thực qua cách mã hóa Open System, WPA-

Personal và WPA2-Personal. WPS không hỗ trợ mạng không dây sử dụng cách mã hóa Shared Key, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise và RADIUS.

4. Trong mục WPS Method (Phương thức WPS), chọn Push

Button (Nút ấn) hoặc mã Client PIN (PIN thiết bị khách) . Nếu bạn chọn Push Button (Nút ấn) , chuyển sang bước 5. Nếu bạn chọn mã Client PIN (PIN thiết bị khách) , chuyển sang bước 6.

5. Để thiết lập WPS bằng nút WPS của router, thực hiện các bước sau: a. Nhấp Start (Bắt đầu) hoặc nhấn nút WPS nằm ở phía sau router không dây. b. Nhấn nút WPS trên thiết bị không dây của bạn. Nút này thường được nhận dạng qua logo WPS.

LƯU Ý: Kiểm tra thiết bị không dây của bạn hoặc sổ hướng dẫn sử dụng thiết bị để biết vị trí của nút WPS.

c. Router không dây sẽ dò tìm bất kỳ thiết bị WPS nào khả dụng. Nếu router không dây không tìm thấy bất kỳ thiết bị

WPS nào, nó sẽ chuyển sang chế độ chờ.

6. Để thiết lập WPS bằng mã PIN thiết bị khách, thực hiện các bước sau: a. Xác định mã PIN WPS trên sổ hướng dẫn sử dụng thiết bị không dây hoặc trên chính thiết bị. b. Nhập mã PIN thiết bị khách vào ô văn bản.

c. Nhấp Start (Bắt đầu) để đặt router không dây vào chế độ khảo sát WPS. Các đèn báo LED trên router sẽ nhấp nháy nhanh ba lần cho đến khi hoàn tất thiết lập WPS.

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents