Váš bezdrátový směrovač. Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
118 Pages

advertisement

Váš bezdrátový směrovač. Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

1.3 Váš bezdrátový směrovač

1

2

3

4

5

6

Indikátor LED napájení

Nesvítí: Žádné napájení.

Svítí: Zařízení je připraveno.

Bliká pomalu: Záchranný režim

Bliká rychle: Probíhá zpracovávání WPS.

Indikátor LED WAN (Internet)

Nesvítí: Vypnuto nebo žádné fyzické připojení.

Svítí: Fyzické připojení k rozlehlé místní síti (WAN).

Indikátor LED 5 GHz / Indikátor LED 2,4 GHz

Nesvítí: Žádný signál 5 GHz nebo 2,4 GHz.

Svítí: Bezdrátový systém je připraven.

Bliká: Vysílání nebo přijímání dat prostřednictvím bezdrátového připojení.

Indikátor LED USB

Nesvítí: Žádné napájení nebo fyzické připojení.

Svítí: Je navázáno fyzické připojení k zařízení USB.

Port rozhraní USB 3.0

K těmto portům připojte zařízení USB 3.0, například pevné disky USB nebo jednotky

USB flash.

Chcete-li nabíjet váš přístroj iPad, připojte jeho kabel USB k tomuto portu.

Indikátor místní sítě LED

Nesvítí: Vypnuto nebo žádné fyzické připojení.

Svítí: Fyzické připojení k místní síti (LAN).

7

8

7

8

9

10

11

12

Resetovací tlačítko

Toto tlačítko slouží k resetování nebo obnovení výchozích továrních nastavení systému.

Vypínač

Stisknutím tohoto tlačítka zapnete/vypnete napájení systému.

Port vstupu stejnosměrného napájení

K tomuto portu připojte dodaný adaptér střídavého napájení (AC) a připojte směrovač ke zdroji napájení.

Porty 1 – 4 místní sítě LAN

K těmto portům připojte síťové kabely pro navázání připojení k místní síti LAN.

Port WAN (Internet)

K tomuto portu připojte síťový kabel pro navázání připojení WAN.

Tlačítko WPS

Toto tlačítko slouží ke spuštění Průvodce WPS.

POZNÁMKY:

• Používejte pouze adaptér dodaný se zařízením. Používání jiných adaptérů může poškodit zařízení.

Technické údaje:

Adaptér stejnosměrného napájení

Provozní teplota

Provozní vlhkost

Výstup stejnosměrného napájení:

+12V s proudem max.1.5A;

0~40 o C

50~90%

Skladování

Skladování

0~70 o C

20~90%

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents