rozpoznáním. Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
118 Pages

advertisement

rozpoznáním. Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

2.2 Rychlé nastavení Internetu (QIS) s automatickým rozpoznáním

Funkce Rychlé nastavení Internetu (QIS) vás provede rychlou konfigurací připojení k Internetu.

POZNÁMKA: Při prvním nastavování internetového připojení stisknutím resetovacího tlačítka na bezdrátovém směrovači obnovte jeho výchozí tovární nastavení.

Pokyny pro použití funkce QIS s automatickým rozpoznáním:

1. Přihlaste se k webovému grafickému uživatelskému rozhraní

(GUI). Automaticky se zobrazí stránka QIS.

POZNÁMKY:

• Pro přihlášení k webovému grafickému uživatelskému rozhraní

(GUI) bezdrátového směrovače je ve výchozí konfiguraci uživatelské jméno a heslo admin. Podrobné pokyny pro změnu uživatelského jména a hesla pro přihlášení k bezdrátovému směrovači viz část 4.7.2

Systém.

• Uživatelské jméno a heslo pro přihlášení k bezdrátovému směrovači se liší od názvu sítě (SSID) 2,4 GHz/5 GHz a bezpečnostního klíče.

Uživatelské jméno a heslo pro přihlášení k bezdrátovému směrovači vám umožňuje přihlásit se k webovému grafickému uživatelskému rozhraní (GUI) bezdrátového směrovače a konfigurovat nastavení bezdrátového směrovače. Název sítě (SSID) 2,4 GHz/5 GHz a bezpečnostní klíč umožňují zařízením Wi-Fi přihlašovat a připojovat se k vaší síti 2,4 GHz/5 GHz.

15

16

2. Bezdrátový směrovač automaticky rozpozná, zda je typ vaše připojení ISP Dynamic IP (Dynamická IP), PPPoE, PPTP a

L2TP. Zadejte nezbytné informace pro váš typ připojení ISP.

DŮLEŽITÉ! Získejte nezbytné informace o typu vašeho připojení k

Internetu od vašeho ISP.

pro automatickou adresu IP (DHCP)

pro PPPoE, PPTP a L2TP

POZNÁMKY:

• Automatické rozpoznání vašeho typu připojení ISP je provedeno, když konfigurujete bezdrátový směrovač poprvé nebo když byla obnovena výchozí nastavení vašeho bezdrátového směrovače.

• Pokud funkce Rychlé nastavení Internetu (QIS) nerozpoznala typ vašeho internetového připojení, klepněte na Skip to manual setting

(Přeskočit na ruční nastavení) (viz obrazovka zachycená v kroku 1) a ručně nakonfigurujte nastavení připojení.

3. Přiřaďte síťový název (SSID) a zabezpečovací klíč pro vaše bezdrátové připojení 2,4 GHz a 5 GHz. Po dokončení klepněte na tlačítko Apply (Použít).

4. Zobrazí se vaše nastavení Internetu a bezdrátového připojení.

Pokračujte klepnutím na Next (Další).

5. Přečtěte si výukový program k bezdrátovému síťovému připojení. Po dokončení klepněte na tlačítko Finish (Dokončit).

17

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents