připojení. Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
118 Pages

advertisement

připojení. Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

3.1.1 Konfigurování nastavení zabezpečení bezdrátového připojení

Chcete-li chránit vaši bezdrátovou síť před neoprávněným přístupem, je třeba nakonfigurovat nastavení jejího zabezpečení.

Pokyny pro konfigurování zabezpečení bezdrátového připojení:

1. Na navigačním panelu přejděte na General (Obecné) >

Network Map (Mapa sítě).

2. Výběrem ikony System status (Stav systému) na obrazovce

Network Map (Mapa sítě) zobrazíte nastavení zabezpečení bezdrátového připojení, například SSID, úroveň zabezpečení a nastavení šifrování.

POZNÁMKY: Můžete nakonfigurovat různá nastavení zabezpečení bezdrátového připojení pro pásma 2.4 GHz a 5 GHz.

Nastavení zabezpečení 2,4 GHz Nastavení zabezpečení 5GHz

20

3. Do pole Wireless name (SSID) (Název bezdrátové sítě (SSID)) zadejte jedinečný název vaší bezdrátové sítě.

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents