3.1.2 Správa síťových klientů. Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
118 Pages

advertisement

3.1.2  Správa síťových klientů. Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

4. V rozevírací seznamu Security Level (Úroveň zabezpečení) vyberte metodu ověření pro vaši bezdrátovou síť.

DŮLEŽITÉ! Standard IEEE 802.11n/ac zakazuje používání vysoké prostupnosti s metodami šifrování WEP nebo WPA-TKP jako šifry unicast.

Použijete-li tyto metody šifrování, vaše rychlost přenosu dat klesne na připojení IEEE 802.11g 54 Mb/s.

5. Zadejte váš zabezpečovací klíč.

6. Po dokončení klepněte na tlačítko Apply (Použít).

3.1.2 Správa síťových klientů

Pokyny pro správu síťových klientů:

1. Na navigačním panelu přejděte na General (Obecné) > karta

Network Map (Mapa sítě).

2. Výběrem ikony Client Status (Stav klientů) na obrazovce

Network Map (Mapa sítě) zobrazte informace o vašich síťových klientech.

3. Chcete-li některému klientovi blokovat přístup k vaší síti, vyberte klienta a klikněte na položku block (Blokovat).

21

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents