Vytvoření hostované sítě. Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
118 Pages

advertisement

Vytvoření hostované sítě. Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

3.2 Vytvoření hostované sítě

Funkce Guest Network (Hostovaná síť) poskytuje dočasným návštěvníkům připojení k Internetu prostřednictvím přístupu k samostatným SSID nebo sítím bez přístupu k vaší privátní síti.

POZNÁMKA: Zařízení RT-AC1300UHP podporuje maximálně šest

SSID (tři 2,4 GHz a tři 5 GHz SSID).

Pokyny pro vytvoření hostované sítě:

1. Na navigačním panelu přejděte na General (Obecné) > Guest

Network (Hostovaná síť).

2. Na obrazovce Guest Network (Hostovaná síť) vyberte frekvenční pásmo 2.4 GHz nebo 5 GHz pro hostovanou síť, kterou chcete vytvořit.

3. Klepněte na Enable (Aktivovat).

25

4. Chcete-li nakonfigurovat další položky, klikněte na položku

Modify (Úpravy).

26

5. Klikněte na položku Yes (Ano) na obrazovce Enable Guest

Network (Aktivovat hostovanou síť).

6. Přiřaďte název bezdrátového připojení dočasné sítě v poli

Network Name (SSID) (Název sítě (SSID)).

7. Vyberte nastavení Authentication Method (Metoda ověření)

8. Vyberte metodu Encryption (Šifrování).

9. Určete Access time (Čas přístupu) nebo vyberte Limitless

(Bez omezení).

10. Vyberte možnost Disable (Zakázat) nebo Enable (Povolit) u položky Access Intranet (Přístup k Intranetu).

11. Po dokončení klepněte na tlačítko Apply (Použít).

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents