Bezdrátové připojení. Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
118 Pages

advertisement

Bezdrátové připojení. Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

4 Konfigurování upřesňujících nastavení

4.1 Bezdrátové připojení

4.1.1 Obecné

Na kartě General (Obecné) lze konfigurovat základní nastavení bezdrátového připojení.

46

Pokyny pro konfigurování základních nastavení bezdrátového připojení:

1. Na navigačním panelu přejděte na Advanced Settings

(Upřesnit nastavení) > Wireless (Bezdrátové připojení) > karta General (Obecné).

2. Vyberte frekvenční pásmo 2.4 GHz nebo 5 GHz pro bezdrátovou síť.

3. Přiřaďte jedinečný název obsahující maximálně 32 znaků jako

SSID (Service Set Identifier) nebo název sítě pro identifikaci vaší bezdrátové sítě. Prostřednictvím přiřazeného SSID mohou zařízení Wi-Fi identifikovat bezdrátovou síť a připojit se. Při uložení nových SSID do nastavení jsou zaktualizovány SSID na informačním panelu.

POZNÁMKA: Můžete přiřadit jedinečné SSID pro frekvenční pásma 2.4

GHz a 5 GHz.

4. Výběrem Yes (Ano) v poli Hide SSID (Skrýt SSID) zabráníte bezdrátovým zařízením v rozpoznání vašeho SSID. Když je tato funkce aktivována, bude třeba při přístup k bezdrátové síti ručně zadat SSID v bezdrátovém zařízení.

5. Výběrem některé z následujících možností bezdrátového režimu určete typy bezdrátových zařízení, která se mohou připojovat k bezdrátovému směrovači:

Automaticky: Výběrem možnosti Auto (Automaticky) umožníte, aby se k bezdrátovému směrovači mohla připojovat zařízení 802.11ac, 802.11n, 802.11g a 802.11b.

Starší: Výběrem možnosti Legacy (Starší) umožníte, aby se k bezdrátovému směrovači mohla připojovat zařízení

802.11b/g/n. Nicméně hardware, který nativně podporuje standard 802.11n, bude přenášet data pouze maximální rychlostí 54 Mb/s.

Pouze N: Výběrem možnosti N only (Pouze N) maximalizujete výkon bezdrátové sítě podle standardu N.

Toto nastavení zabraňuje zařízením standardu 802.11g a

802.11b, aby se připojila k bezdrátovému směrovači.

6. Vyberte provozní kanál pro bezdrátový směrovač. Výběrem možnosti Auto (Automaticky) bude bezdrátový směrovač automaticky vybírat kanál, který je nejméně rušený.

7. Vyberte některý z následujících šířek pásem kanálu pro dosažení vyšších přenosových rychlostí:

40MHz: Výběrem této šířky pásma dosáhnete maximální propustnost bezdrátového připojení.

20MHz (default) (výchozí): Vyberte tuto šířku pásma, pokud se setkáte s problémy s bezdrátovým připojením.

8. Vyberte některou z následujících metod ověřování:

Open System (Otevřený systém): Tato volba neposkytuje žádné zabezpečení.

Shared Key (Sdílený klíč): Je třeba použít šifrování WEP a zadat alespoň jeden sdílený klíč.

47

48

WPA/WPA2 Personal/WPA Auto-Personal WPA/WPA2

Personal/WPA Auto-Personal (WPA/WPA2 osobní/WPA

auto-osobní): Tato volba poskytuje silné zabezpečení.

Můžete použít ověřování WPA (s TKIP) nebo WPA2 (s AES). V případě výběru této volby musíte použít šifrování TKIP + AES a zadat přístupové heslo WPA (síťový klíč).

WPA/WPA2 Enterprise/WPA Auto-Enterprise WPA/WPA2

Enterprise/WPA Auto-Enterprise (WPA/WPA2 podnikový/

WPA auto-podnikový): Tato volba poskytuje velmi silné zabezpečení. Je k dispozici s integrovaným serverem EAP nebo externím ověřovacím serverem RADIUS.

Radius with 802.1x (Radius s 802.1x)

POZNÁMKA: Bezdrátový směrovač podporuje maximální rychlost přenosu dat 54 Mb/s, když je položka Wireless Mode (Bezdrátový

režim) nastavena na Auto (Automaticky) a způsob šifrování je WEP nebo TKIP.

9. Vyberte některou z následujících voleb šifrování WEP (Wired

Equivalent Privacy) pro data přenášená prostřednictvím vaší bezdrátové sítě:

Off (Vypnuto): Deaktivujte šifrování WEP

64-bit (64 bitů): Umožňuje slabé šifrování WEP

128-bit (128 bitů): Umožňuje vylepšené šifrování WEP.

10. Po dokončení klikněte na tlačítko Apply (Použít).

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents