4.1.4 Nastavení RADIUS. Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
118 Pages

advertisement

4.1.4  Nastavení RADIUS. Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

4.1.4 Nastavení RADIUS

Nastavení RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service) poskytuje dodatečnou vrstvu zabezpečení při výběru režimu ověřování WPA-podnikový, WPA2-podnikový nebo Radius s 802.1x.

52

Pokyny pro konfigurování bezdrátových nastavení RADIUS:

1. Zkontrolujte, zda je režim ověřování bezdrátového směrovače nastaven na WPA-podnikový, WPA2-podnikový nebo Radius s

802.1x.

POZNÁMKA: Pokyny pro konfigurování režimu ověřování bezdrátového směrovače viz část 4.1.1 Obecné.

2. Na navigačním panelu přejděte na Advanced Settings

(Upřesnit nastavení) > Wireless (Bezdrátové připojení) >

RADIUS Setting (Nastavení RADIUS).

3. Vyberte frekvenční pásmo.

4. Do pole Server IP Address (Adresa IP serveru) zadejte adresu

IP serveru RADIUS.

5. Do pole Connection Secret (Tajemství připojení) zadejte heslo pro přístup k serveru RADIUS.

6. Klepněte na Apply (Použít).

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents