4.2 LAN. Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
118 Pages

advertisement

4.2 LAN. Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

Wireless multicast forwarding (Bezdrátové vícesměrové

předávání): Výběrem možnosti Enable (Povolit) povolíte bezdrátovému směrovači předávat vícesměrový provoz dalším bezdrátovým zařízením, která podporují vícesměrové vysílání. Výběrem možnosti Disable (Zakázat) zabráníte směrovači předávat vícesměrové vysílání.

Povolit WMM APSD: Povolte WMM APSD (Wi-Fi Multimedia

Automatic Power Save Delivery) pro vylepšení řízení spotřeby mezi bezdrátovými zařízeními. Výběrem možnosti Disable

(Zakázat) vypněte WMM APSD.

Nastavení výkonu TX: Nastavení TX Power představuje miliwatty (mW) potřebné k napájení výstupu rádiového signálu bezdrátového směrovače. Zadejte hodnotu mezi 0 a

100.

POZNÁMKA: Vyšší hodnoty nastavení TX Power mohou negativně ovlivnit stabilitu bezdrátové sítě.

4.2 LAN

4.2.1 LAN IP

Na obrazovce LAN IP lze upravit nastavení LAN IP bezdrátového směrovače.

POZNÁMKA: Jakékoli změny adresy LAN IP se projeví v nastavení DHCP.

55

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents