4.2.3 Route (Trasa). Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
118 Pages

advertisement

4.2.3  Route (Trasa). Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

4.2.3 Route (Trasa)

Pokud vaše síť využívá více bezdrátových směrovačů, můžete nakonfigurovat tabulku směrování pro sdílení stejné internetové služby.

POZNÁMKA: Bez důkladné znalosti tabulek směrování nedoporučujeme měnit výchozí nastavení směrování.

58

Pokyny pro konfigurování tabulky směrování LAN:

1. Na navigačním panelu přejděte na Advanced Settings

(Upřesnit nastavení) > LAN > karta Route (Trasa).

2. V poli Enable static routes (Povolit statické trasy) vyberte možnost Yes (Ano).

3. V části Static Route List (Seznam statických tras) zadejte síťové informace dalších přístupových bodů nebo uzlů.

Klepnutím na tlačítko Add (Přidat) nebo Delete

(Odstranit) přidejte nebo odstraňte zařízení ze seznamu.

4. Klepněte na Apply (Použít).

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents