4.3 WAN. Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
118 Pages

advertisement

4.3 WAN. Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

4.3 WAN

4.3.1 Internetové připojení

Na obrazovce Internetové připojení lze konfigurovat nastavení různých typů připojení WAN.

60

Pokyny pro konfigurování nastavení připojení WAN:

1. Na navigačním panelu přejděte na Advanced Settings

(Upřesnit nastavení) > WAN > karta Internet Connection

(Internetové připojení).

2. Nakonfigurujte níže uvedená nastavení: Po dokončení klepněte na tlačítko Apply (Použít).

Typ připojení WAN: Vyberte typ poskytovatele internetových služeb. K dispozici jsou možnosti Automatic IP (Automatická

adresa IP), PPPoE, PPTP, L2TP nebo fixed IP (Pevná adresa

IP). Pokud směrovač nemůže získat platnou adresu IP nebo pokud neznáte typ připojení WAN, požádejte o pomoc vašeho ISP.

Povolit WAN: Výběrem možnosti Yes (Ano) aktivujte přístup směrovače k Internetu. Výběrem možnosti No (Ne) zakážete přístup k Internetu.

Povolit NAT: V systému NAT (Network Address Translation) se používá jedna veřejná adresa IP (WAN IP) k poskytování přístupu k Internetu síťovým klientům s privátní adresou IP v místní síti LAN. Privátní adresa IP každého síťového klienta je uložena do tabulky NAT a je použita ke směrování příchozích datových paketů.

Povolit UPnP: Technologie UPnP (Universal Plug and Play) umožňuje ovládat více zařízení (směrovače, televizory, stereofonní systémy, herní konzole, mobilní telefony) prostřednictvím sítě na bázi IP s nebo bez centrálního ovládání prostřednictvím brány. Technologie UPnP umožňuje připojit počítače všech formátů a poskytuje hladký přístup k síti pro vzdálenou konfiguraci a přenos dat. S technologií

UPnP je nové síťové zařízení vyhledáno automaticky. Po připojení k síti lze zařízení vzdáleně konfigurovat pro podporu

P2P aplikací, interaktivních her, videokonferencí a webových nebo proxy serverů. Na rozdíl od předávání portů, které vyžaduje ruční konfiguraci nastavení portů, technologie

UPnP automaticky konfiguruje směrovač tak, aby akceptoval příchozí připojení a směroval požadavky na konkrétní počítače v místní síti.

Připojit k serveru DNS: Umožňuje tomuto serveru automaticky získávat adresu IP DNS od ISP. DNS je hostitel v

Internetu, který překládá internetové názvy na číselné adresy

IP.

Ověřování: Někteří ISP mohou tuto položku specifikovat.

Informujte se u vašeho ISP a případně zadejte.

Název hostitele: Do tohoto pole můžete zadat název hostitele vašeho směrovače. Obvykle se jedná o zvláštní požadavek ISP. Pokud váš ISP přiřadil vašemu počítači název hostitele, zadejte jej zde.

61

62

Adresa MAC: Adresa MAC (Media Access Control) je jednoznačný identifikátor síťového zařízení. Někteří ISP sledují adresy MAC síťových zařízení, která se připojují k jejich službám, a odmítají každé nerozpoznané zařízení, které se pokusí připojit. Chcete-li zabránit problémy s připojením z důvodu nezaregistrované adresy MAC, použijte jednu z následujících možností:

• Kontaktujte vašeho ISP a požádejte jej o registraci adresy

MAC k využívané službě ISP.

• Naklonujte nebo změňte adresu MAC bezdrátového směrovače ASUS tak, aby se shodovala s adresou MAC předchozího síťového zařízení, která byla poskytovatelem ISP registrována.

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents