4.5.4 Filtr síťových služeb. Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
118 Pages

advertisement

4.5.4  Filtr síťových služeb. Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

74

3. Zadejte slovo nebo frázi a klepněte na tlačítko Add (Přidat).

4. Klepněte na Apply (Použít).

POZNÁMKY:

• Filtr klíčových slov vychází z dotazu DNS. Pokud síťový klient již navštívil webový server, jako například http://www.abcxxx.com, potom tento webový server nebude blokován (mezipaměť DNS v systému uchovává dříve navštívené webové servery). Chcete-li tento problém odstranit, před nastavením filtru klíčových slov vymažte mezipaměť DNS.

• Webové stránky s kompresí HTTP nelze filtrovat. Stránky HTTPS rovněž nelze blokovat pomocí filtru klíčových slov.

4.5.4 Filtr síťových služeb

Filtr síťových služeb blokuje výměnu paketů ze sítě LAN do sítě WAN a omezuje síťovým klientům přístup ke specifickým webovým službám, například Telnet nebo FTP.

Pokyny pro nastavení filtru síťových služeb:

1. Na navigačním panelu přejděte na Advanced Settings

(Upřesnit nastavení) > Firewall (Brána firewall) > karta

Network Service Filter (Filtr síťových služeb).

2. V poli Enable Network Services Filter (Povolit filtr síťových služeb) vyberte možnost Yes (Ano).

3. Vyberte typ tabulky filtrování. Black List (Blokovat) blokuje specifikované síťové služby. White List (Neblokovat) omezuje přístup pouze na specifikované síťové služby.

4. Určete den a čas aktivace filtrů.

5. Chcete-li specifikovat síťovou službu pro filtrování, zadejte

údaje Source IP (Zdrojová adresa IP), Destination IP (Cílová adresa IP), Port Range (Rozsah portů) a Protocol (Protokol).

Klepněte na tlačítko .

6. Klepněte na Apply (Použít).

75

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents