Systémový protokol. Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
118 Pages

advertisement

Systémový protokol. Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

4.7 Systémový protokol

Systémový protokol obsahuje záznam vašich síťových aktivit.

POZNÁMKA: Při restartování nebo vypnutí směrovače se systémový protokol resetuje.

Pokyny pro zobrazení systémového protokolu:

1. Na navigačním panelu přejděte na Advanced Settings

(Upřesnit nastavení) > System Log (Systémový protokol).

2. Můžete zobrazit vaše síťové aktivity na následujících kartách:

• Obecný protokol

• Zápůjčky DHCP

• Protokol bezdrátového připojení

• Předávání portů

• Tabulka směrování

79

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents