Vyhledání zařízení. Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
118 Pages

advertisement

Vyhledání zařízení. Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

5 Používání nástrojů

POZNÁMKY:

• Stáhněte a nainstalujte nástroje bezdrátového směrovače z webových stránek společnosti ASUS:

• Device Discovery v2.0.0.0 na adrese http://dlcdnet.asus.com/ pub/ASUS/LiveUpdate/Release/Wireless/Discovery.zip

• Firmware Restoration v1.9.0.4 na adrese http://dlcdnet.asus.com/ pub/ASUS/LiveUpdate/Release/Wireless/Rescue.zip

• Windows Printer Utility v1.0.5.5 na adrese http://dlcdnet.asus.

com/pub/ASUS/LiveUpdate/Release/Wireless/Printer.zip

• Tyto nástroje nejsou podporovány v operačním systému MAC.

5.1 Vyhledání zařízení

Device Discovery (Vyhledání zařízení) je nástroj ASUS WLAN, který rozpoznává bezdrátový směrovač ASUS, a umožňuje konfigurovat nastavení bezdrátové sítě.

Pokyny pro spuštění nástroje Device Discovery (Vyhledání zařízení):

• Na pracovní ploše počítače klepněte na Start > All

Programs (Všechny programy) > ASUS Utility (ASUS nástroj) > RT-AC1300UHP Wireless Router(Bezdrátový

směrovač RT-AC1300UHP ) > Device Discovery

(Vyhledání zařízení).

80

POZNÁMKA: Když nastavíte směrovač na režim přístupového bodu, je třeba použít funkci Device Discovery (Vyhledání zařízení) pro získání adresy IP směrovače.

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents