Konfigurování tiskového serveru. Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
118 Pages

advertisement

Konfigurování tiskového serveru. Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

5.3 Konfigurování tiskového serveru

5.3.1 ASUS EZ Printer Sharing (Sdílení tiskárny ASUS EZ)

Nástroj ASUS EZ Printing Sharing (Sdílení tiskárny ASUS EZ) umožňuje připojit tiskárnu USB k portu USB bezdrátového směrovače a nakonfigurovat tiskový server. To umožňuje síťovým klientům bezdrátově tisknout a skenovat soubory.

82

POZNÁMKA: Funkci tiskového serveru podporuje operační systém

Windows® XP, Windows® Vista a Windows® 7.

Pokyny pro nastavení režimu sdílení tiskárny EZ:

1. Na navigačním panelu přejděte na General (Obecné) > USB

application (USB aplikace) > Network Printer Server (Síťový

tiskový server).

2. Klepnutím na Download Now! (Stáhnout!) stáhněte nástroj síťové tiskárny.

POZNÁMKA: Funkci síťové tiskárny podporují pouze operační systémy

Windows® XP, Windows® Vista a Windows® 7. Chcete-li nainstalovat tento nástroj v operačním systému Mac, vyberte Use LPR protocol for

sharing printer (Použít protokol LPR pro sdílení tiskárny).

3. Dekomprimujte stažený soubor a klepnutím na ikonu Printer

(Tiskárna) spusťte instalační program síťové tiskárny.

83

84

4. Nastavte heslo podle zobrazených pokynů a potom klepněte na tlačítko Next (Další).

5. Počkejte několik minut na dokončení počáteční instalace.

Klepněte na tlačítko Next (Další).

6. Dokončete instalaci klepnutím na tlačítko Finish (Dokončit).

7. Podle pokynů operačního sytému Windows ® nainstalujte ovladač tiskárny.

8. Po dokončení instalace ovladače tiskárny mohou síťoví klienti používat tiskárnu.

85

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents