Router bezprzewodow. Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
117 Pages

advertisement

Router bezprzewodow. Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

1.3 Router bezprzewodow

1

2

3

4

5

6

Dioda zasilania

Wyłączona: Brak zasilania.

Włączona: Urządzenie jest gotowe.

Powolne miganie: Tryb ratunkowy.

Szybkie miganie: Przetwarzanie WPS.

WAN LED (Internet)

Wyłączona: Brak zasilania lub brak fizycznego połączenia z siecią WAN.

Włączona: Fizyczne połączenie z siecią rozległą (WAN).

2,4GHz LED / 5GHz LED

Wyłączona: Brak sygnału 2,4 GHz / 5 GHz.

Włączona: System bezprzewodowy jest gotowy.

Miganie: Przesyłanie lub odbieranie danych przez połączenie bezprzewodowe.

Dioda LED USB

Wyłączona : Brak zasilania lub brak połączenia fizycznego.

Włączona : Połączenie fizyczne z urządzeniem USB.

Gniazda USB 3.0

Gniazda te służą do podłączania urządzeń USB 3.0 takich jak dyski twarde USB lub pamięci flash USB.

W celu naładowania iPada, podłącz kabel USB iPada do gniazda.

LAN LED

Wyłączona: Brak zasilania lub brak fizycznego połączenia z siecią LAN.

Włączona: Fizyczne połączenie z siecią lokalną (LAN).

7

8

7

8

9

10

11

12

Przycisk RESET

Przycisk służy do przywracania domyślnych ustawień systemu.

Przycisk zasilania

Naciśnij ten przycisk w celu włączenia lub wyłączenia zasilania systemu.

Gniazdo zasilania (DC-IN)

Służy do podłączenia wtyczki zasilacza prądu przemiennego wchodzącego w skład zestawu i podłączenia routera do zasilacza.

Gniazda LAN 1 ~ 4

Służą do podłączania kabli sieciowych celem ustanowienia lokalnego połączenia sieciowego.

Gniazdo sieci WAN (Internet)

Służy do podłączania kabla sieciowego w celu ustanowienia połączenia z siecią rozległą.

Przycisk WPS

Przycisk służy do uruchamiania kreatora WPS.

UWAGI :

• Stosować tylko zasilacz dołączony do zestawu. Zastosowanie innych zasilaczy może spowodować uszkodzenie urządzenia.

• Dane techniczne:

Zasilacz sieciowy prądu stałego

Temperatura pracy

Wilgotność działania

Wyjście prądu stałego: +12 V przy prądzie maks. 1,5 A

0~40 o C

50~90%

Przechowywanie

Przechowywanie

0~70 o C

20~90%

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents