Instalacja routera. Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
117 Pages

advertisement

Instalacja routera. Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

1.6 Instalacja routera

WAŻNE !

• Router bezprzewodowy należy zainstalować za pomocą połączenia przewodowego, aby uniknąć możliwych problemów z instalacją.

• Przed skonfigurowaniem routera bezprzewodowego ASUS wykonać następujące czynności:

• W przypadku zastępowania istniejącego routera odłączyć router od sieci.

• Odłączyć kable/przewody od istniejącego modemu. Jeżeli modem ma baterię zasilania awaryjnego należy ją również wyciągnąć.

• Ponownie uruchomić komputer (zalecane).

1.6.1 Połączenie przewodowe

UWAGA : Do podłączenia przewodowego można użyć kabla prostego lub skrosowanego.

RT-AC1300UHP

1

Modem

LAN WAN

2

4

Internet 3

W celu wykonania ustawienia routera bezprzewodowego poprzez połączenie przewodowe:

1. Włożyć wtyczkę zasilacza prądu przemiennego do gniazda wejścia prądu stałego i włożyć zasilacz do gniazda sieciowego.

11

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents