Logowanie do GUI web. Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
117 Pages

advertisement

Logowanie do GUI web. Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

2 Ustawienia sprzętu

2.1 Logowanie do GUI web

Router bezprzewodowy ASUS jest dostarczany z intuicyjnym

GUI (graphics user interface (graficzny interfejs użytkownika)), który umożliwia łatwą konfigurację jego różnych funkcji poprzez przeglądarkę sieci web, taką jak Internet Explorer, Firefox, Safari lub Google Chrome.

UWAGA: Funkcje mogą się różnić w zależności od wersji oprogramowania sprzętowego.

Aby zalogować się do GUI web:

1. W przeglądarce sieci web, ręcznie wprowadź domyślny adres IP routera bezprzewodowego: http://router.asus.com

.

2. Na stronie logowania wprowadź domyślną nazwę użytkownika

( admin ) i hasło ( admin ).

3. Można rozpocząć konfigurację różnych ustawień routera bezprzewodowego firmy ASUS za pomocą sieciowego interfejsu graficznego.

Górne przyciski poleceń

QIS (Szybka konfiguracja połączenia z

Internetem) -

Inteligentne podłączanie

Pasek informacyjny

Panel nawigacji

Prawa kolumna

14

Środkowa kolumna

UWAGA: Po zalogowaniu się do sieciowego interfejsu graficznego po raz pierwszy nastąpi automatyczne przekierowanie na stronę Quick

Internet Setup (QIS) (Szybka konfiguracja połączenia z Internetem).

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents