Łączenie z siecią bezprzewodową. Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
117 Pages

advertisement

Łączenie z siecią bezprzewodową. Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

18

2.3 Łączenie z siecią bezprzewodową

Po skonfigurowaniu routera bezprzewodowego za pomocą funkcji

QIS można połączyć komputer lub inne urządzenia inteligentne z siecią bezprzewodową.

W celu połączenia z siecią:

1. Kliknij ikonę sieci w obszarze powiadomień komputera, aby wyświetlić dostępne sieci bezprzewodowe.

2. Wybierz sieć bezprzewodową do połączenia, a następnie kliknij przycisk Connect (Połącz) .

3. Może być konieczne wprowadzenie klucza zabezpieczeń sieciowych w celu uzyskania dostępu do zabezpieczonej sieci bezprzewodowej; następnie kliknij przycisk OK .

4. Poczekaj na pomyślne ustanowienie połączenia między komputerem a siecią bezprzewodową. Stan połączenia jest wyświetlany za pomocą ikony sieci .

UWAGI:

• Szczegółowe informacje na temat konfiguracji ustawień sieci bezprzewodowej można znaleźć w następnych rozdziałach.

• Szczegółowe informacje na temat łączenia danego urządzenia z siecią bezprzewodową można znaleźć w dołączonym do niego podręczniku użytkownika.

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents