3.1.3 Monitorowanie urządzenia USB. Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
117 Pages

advertisement

3.1.3  Monitorowanie urządzenia USB. Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

3.1.3 Monitorowanie urządzenia USB

Router bezprzewodowy firmy ASUS jest wyposażony w dwa porty

USB, do których można podłączyć urządzenia USB lub drukarkę

USB w celu udostępnienia plików i drukarki klientom w sieci.

22

UWAGA : Do używania tej funkcji wymagane jest podłączenie do portu USB na panelu tylnym posiadanego routera bezprzewodowego urządzenia pamięci masowej USB takiego jak dysk twardy USB lub napęd flash USB. Patrz lista obsługiwanych urządzeń Plug-n-Share Disk pod adresem http://event.asus.com/networks/disksupport

WAŻNE ! Aby inni klienci sieciowi mogli uzyskiwać dostęp do urządzenia USB za pomocą witryny FTP/narzędzia klienta FTP innej firmy, funkcji Servers Center (Centrum serwerów), usługi Samba lub aplikacji AiCloud, należy najpierw utworzyć konto udostępniania i skonfigurować uprawnienia/prawa dostępu. Dalsze szczegółowe informacje znajdują się w części 3.5 Używanie aplikacji USB i

3.6 Korzystanie z aplikacji AiCloud w niniejszym podręczniku użytkownika.

Aby monitorować urządzenie USB:

1. W panelu nawigacji przejdź do pozycji General (Ogólne) >

Network Map (Mapa sieci) .

2. Na ekranie Network Map (Mapa sieci) wybierz ikonę USB

Disk Status (Stan dysku USB) , aby wyświetlić informacje o urządzeniu USB.

3. W polu AiDisk Wizard (Kreator AiDisk) kliknij GO (PRZEJDŹ) , aby ustawić serwer FTP dla udostępniania pliku w Internecie.

UWAGI :

• Dalsze szczegółowe informacje znajdują się w części 3.5.2

Korzystanie z funkcji Servers Center (Centrum serwerów) w niniejszym podręczniku użytkownika.

• Router bezprzewodowy współpracuje z większością dysków twardych/dysków flash USB (wielkości do 2TB) i obsługuje dostęp odczyt-zapis w systemach FAT16, FAT32, EXT2, EXT3, i NTFS.

23

24

Bezpieczne usuwanie dysku USB

WAŻNE!

Nieprawidłowe usunięcie dysku USB może spowodować uszkodzenie danych.

Aby bezpiecznie usunąć dysk USB:

1. W panelu nawigacji przejdź do pozycji General (Ogólne) >

Network Map (Mapa sieci) .

2. W prawym górnym rogu ekranu kliknij pozycję > Eject

USB disk (Wysuń dysk USB) . Po pomyślnym wysunięciu dysku USB jego stan zostanie zmieniony na Unmounted

(Odłączony) .

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents