Tworzenie Guest Network (Sieć gości). Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
117 Pages

advertisement

Tworzenie Guest Network (Sieć gości). Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

3.2 Tworzenie Guest Network (Sieć gości)

Pozycja Guest Network (Sieć gości) udostępnia tymczasowym użytkownikom możliwość połączenia z Internetem za pomocą oddzielnych identyfikatorów SSID lub sieci, bez zapewniania dostępu do sieci prywatnej.

UWAGA: Router RT-AC1300UHP obsługuje maksymalnie sześć identyfikatorów SSID (trzy identyfikatory SSID 2,4 GHz i trzy 5 GHz).

W celu utworzenia sieci gości:

1. W panelu nawigacji przejdź do pozycji General (Ogólne) >

Guest Network (Sieć gości) .

2. Na ekranie Guest Network (Sieć gości) wybierz pasmo częstotliwości 2,4Ghz lub 5Ghz dla sieci gości, którą chcesz utworzyć.

3. Kliknij przycisk Enable (Włącz) .

25

4. W celu skonfigurowania dodatkowych opcji kliknij przycisk

Modify (Modyfikuj) .

26

5. Kliknij przycisk Yes (Tak) na ekranie Enable Guest Network?

(Włączyć sieć gościnną?) .

6. Przypisz swojej sieci tymczasowej nazwę sieci bezprzewodowej w polu Network Name (Nazwa sieci) (SSID) .

7. Wybierz ustawienie dla pozycji Authentication Method

(Metoda uwierzytelniania) .

8. Wybierz metodę Encryption (Szyfrowanie) .

9. Określ ustawienie pozycji Access time (Czas dostępu) lub wybierz opcję Limitless (Nieograniczony) .

10. Wybierz opcję Disable (Wyłącz) lub Enable (Włącz) dla pozycji Access Intranet (Dostęp do Intranetu) .

11. Po zakończeniu kliknij przycisk Apply (Zastosuj) .

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents