rodzicielska). Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
117 Pages

advertisement

rodzicielska). Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

3.4 Konfiguracja pozycji Parental Control

(Kontrola rodzicielska)

Funkcja Parental Control (Kontrola rodzicielska) umożliwia kontrolę czasu dostępu do Internetu. Użytkownicy mogą ustawić ograniczenie czasu korzystania z sieci klienta.

Aby korzystać z funkcji kontroli rodzicielskiej:

1. W panelu nawigacji przejdź do pozycji General (Ogólne) >

Parental control (Kontrola rodzicielska) .

2. Kliknij pozycję ON (WŁ.) w celu włączenia funkcji Parental

Control (Kontrola rodzicielska).

3. Wybierz klienta do kontroli korzystania z sieci. Można także wprowadzić adres MAC klienta w kolumnie Client MAC

Address (Adres MAC klienta) .

UWAGA: Nazwa klienta nie może zawierać znaków specjalnych ani spacji, ponieważ mogłoby to spowodować nieprawidłowe działanie routera.

31

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents