Używanie aplikacji USB. Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
117 Pages

advertisement

Używanie aplikacji USB. Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

32

4. Kliknij ikonę lub w celu dodania lub usunięcia profilu klienta.

5. Ustaw dozwolony limit czasu na mapie Time Management

(Zarządzanie czasem) . Przeciągnij i upuść żądaną strefę czasową w celu umożliwienia korzystania z sieci klienta.

6. Kliknij przycisk OK .

7. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj) , aby zapisać ustawienia.

3.5 Używanie aplikacji USB

Funkcja USB Extension (Rozszerzenie USB) udostępnia podmenu

AiDisk, Servers Center (Centrum serwerów), Network Printer

Server (Serwer wydruków sieciowych) i Download Master

(Zarządzanie pobieraniem).

WAŻNE!

Aby móc korzystać z funkcji serwera, należy podłączyć urządzenie pamięci USB, takie jak dysk twardy USB lub pamięć flash

USB, do portu USB 2.0 na panelu tylnym routera bezprzewodowego.

Urządzenie pamięci USB powinno zostać odpowiednio sformatowane i podzielone na partycje. Należy zapoznać się z tabelą obsługiwanych systemów plików, która jest dostępna na stronie internetowej firmy

ASUS pod adresem http://event.asus.com/2009/networks/disksupport/.

3.5.1 Korzystanie z funkcji AiDisk

AiDisk umożliwia udostępnianie plików na dysku USB przez

Internet. Funkcja AiDisk pomaga także w konfigurowaniu usługi

ASUS DDNS i serwera FTP.

Aby używać AiDisk:

1. W panelu nawigacji przejdź do pozycji General (Ogólne) > USB application (Aplikacja USB) , a następnie kliknij ikonę AiDisk .

2. Na ekranie Welcome to AiDisk wizard (Witamy w kreatorze

AiDisk) , kliknij Go (Przejdź) .

3. Wybierz prawa dostępu, które chcesz przydzielić użytkownikom mającym dostęp do współdzielonych danych.

4. Utwórz nazwę domeny przez usługi DDNS ASUS, wybierz I will use the service and accept the Terms of service (Będę korzystał z tej usługi i akceptuję warunki korzystania z usługi) i wprowadź nazwę domeny. Po zakończeniu kliknij

Next (Dalej).

33

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents