3.6.2 Funkcja Smart Access (Dostęp inteligentny). Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
117 Pages

advertisement

3.6.2  Funkcja Smart Access (Dostęp inteligentny). Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

44

3.6.2 Funkcja Smart Access (Dostęp inteligentny)

Funkcja Smart Access (Dostęp inteligentny) ułatwia uzyskiwanie dostępu do sieci domowej za pomocą nazwy domeny routera.

UWAGI:

• Nazwę domeny routera można utworzyć za pomocą usługi ASUS

DDNS. Szczegółowe informacje zawiera rozdział 4.3.5 DDNS (Usługa

DDNS) .

• Aplikacja AiCloud zapewnia domyślnie zabezpieczone połączenie HTTPS. W celu zapewnienia bardzo bezpiecznego korzystania z funkcji Cloud Disk (Dysk w chmurze) i Smart

Access (Dostęp inteligentny) należy wprowadzić adres https://

[yourASUSDDNSname].asuscomm.com.

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents