Wireless (Sieć bezprzewodowa). Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
117 Pages

advertisement

Wireless (Sieć bezprzewodowa). Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

4 Konfiguracja ustawień zaawansowanych

4.1 Wireless (Sieć bezprzewodowa)

4.1.1 General (Ogólne)

Zakładka General (Ogólne) umożliwia konfigurację podstawowych ustawień sieci bezprzewodowej.

46

W celu skonfigurowania podstawowych ustawień sieci bezprzewodowej:

1. W panelu nawigacji przejdź do pozycji Advanced

Settings (Ustawienia zaawansowane) > Wireless (Sieć bezprzewodowa) > wybierz zakładkę General (Ogólne) .

2. Wybierz pasmo częstotliwości sieci bezprzewodowej 2,4 GHz lub 5 GHz.

3. Przypisz unikatową nazwę identyfikatora SSID (Service Set

Identifier) lub sieci zawierającą maksymalnie 32 znaki w celu identyfikacji sieci bezprzewodowej. Urządzenia Wi-Fi będą identyfikować sieć bezprzewodową i łączyć się z nią za pomocą przypisanego identyfikatora SSID. Identyfikatory SSID widoczne na pasku informacyjnym są aktualizowane po zapisaniu nowych identyfikatorów SSID w ustawieniach.

UWAGA : Unikatowe identyfikatory SSID można przypisać dla pasma częstotliwości 2,4 GHz lub 5 GHz.

4. W polu Hide SSID (Ukryj SSID) wybierz opcję Yes (Tak) , aby nie dopuścić do wykrywania identyfikatora SSID przez urządzenia bezprzewodowe. Po włączeniu tej funkcji konieczne będzie ręczne wprowadzanie identyfikatora SSID w urządzeniu bezprzewodowym w celu zapewnienia jego dostępu do sieci bezprzewodowej.

5. Wybierz jedną z dostępnych opcji trybu sieci bezprzewodowej w celu określenia typów urządzeń bezprzewodowych, które będą mogły łączyć się z routerem bezprzewodowym:

• Automat.

: Wybierz opcję Auto (Automat.) , aby z routerem bezprzewodowym mogły łączyć się urządzenia 802.11ac,

802.11n, 802.11g i 802.11b.

• Starsze : Wybierz opcję Legacy (Starsze) , aby z routerem bezprzewodowym mogły łączyć się urządzenia 802.11b/g/n.

Urządzenia obsługujące natywnie tryb 802.11n będą jednak działać wyłącznie z maksymalną szybkością 54 Mb/s.

• Tylko N : Wybierz opcję N only (Tylko N) , aby zmaksymalizować wydajność sieci bezprzewodowej w standardzie N. Ustawienie to sprawia, że z routerem bezprzewodowym nie będą łączyć się urządzenia 802.11g ani 802.11b.

6. Wybierz kanał działania routera bezprzewodowego. Wybierz opcję Auto (Automat.) , aby router bezprzewodowy automatycznie wybierał najmniej zakłócony kanał.

7. Wybierz jedno z dostępnych pasm kanału w celu uwzględnienia większych szybkości transmisji:

40 MHz: Wybierz to pasmo, aby zmaksymalizować przepływność w sieci bezprzewodowej.

20MHz (default) [20 MHz (domyślne)]: Wybierz to pasmo w przypadku występowania problemów z połączeniem bezprzewodowym.

8. Wybierz jedną z dostępnych metod uwierzytelniania:

• Open System (Otwarty system): Ta opcja nie zapewnia zabezpieczeń.

• Shared Key (Klucz wspólny): Konieczne jest korzystanie z szyfrowania WEP i wprowadzenie co najmniej jednego klucza wspólnego.

47

48

• WPA/WPA2 Personal/WPA Auto-Personal: Ta opcja zapewnia mocne zabezpieczenia. Można korzystać z zabezpieczenia WPA (z TKIP) lub WPA2 (z AES). Po wybraniu tej opcji konieczne jest korzystanie z szyfrowania TKIP + AES i wprowadzenie hasła WPA (klucza sieciowego).

• WPA/WPA2 Enterprise/WPA Auto-Enterprise: Ta opcja zapewnia bardzo mocne zabezpieczenia. Jest ona dostępna z zintegrowanym serwerem EAP lub zewnętrznym serwerem uwierzytelniania RADIUS z wewnętrzną bazą danych.

• Radius with 802.1x (Radius z 802.1x)

UWAGA: Router bezprzewodowy obsługuje maksymalną szybkość transmisji 54 Mb/s po ustawieniu dla pozycji Wireless Mode (Tryb sieci bezprzewodowej) opcji Auto (Automat.) i wybraniu metody szyfrowania WEP lub TKIP .

9. Wybierz jedną z dostępnych opcji szyfrowania WEP (Wired

Equivalent Privacy) dla danych przesyłanych w sieci bezprzewodowej:

• Off (Wyłączona): Wyłączenie szyfrowania WEP

• 64-bit (64-bitowe): Włączenie słabego szyfrowania WEP

• 128-bit (128-bitowe): Włączenie mocniejszego szyfrowania WEP.

10. Po zakończeniu kliknij przycisk Apply (Zastosuj) .

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents