4.1.2 WPS. Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
117 Pages

advertisement

4.1.2 WPS. Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

4.1.2 WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup) to standard zabezpieczeń sieci bezprzewodowej, który ułatwia łączenie urządzeń z siecią bezprzewodową. Funkcję WPS można skonfigurować za pomocą kodu PIN lub przycisku WPS.

UWAGA : Należy upewnić się, że urządzenia obsługują funkcję WPS.

W celu włączenia funkcji WPS w sieci bezprzewodowej:

1. W panelu nawigacji przejdź do pozycji Advanced

Settings (Ustawienia zaawansowane) > Wireless (Sieć bezprzewodowa) > wybierz zakładkę WPS .

2. W polu Enable WPS (Włącz funkcję WPS) przesuń suwak do opcji ON (WŁ.) .

3. Funkcja WPS korzysta domyślnie z częstotliwości 2,4 GHz. Aby zmienić częstotliwość na 5GHz, ustaw dla funkcji WPS opcję OFF (WYŁ.) , kliknij pozycję Switch Frequency (Przełącz częstotliwość) w polu

Current Frequency (Bieżąca częstotliwość) , a następnie ponownie ustaw dla funkcji WPS opcję ON (WŁ.) .

49

50

UWAGA: Funkcja WPS obsługuje uwierzytelnianie za pomocą metody

Open System (Otwarty system), WPA-Personal i WPA2-Personal. Funkcja

WPS nie obsługuje sieci bezprzewodowych korzystających z metody szyfrowania Shared Key (Klucz wspólny), WPA-Enterprise, WPA2-

Enterprise ani RADIUS.

4. W polu WPS Method (Metoda WPS) wybierz opcję Push Button

(Przycisk polecenia) lub Client PIN Code (Kod PIN klienta) .

Po wybraniu opcji Push Button (Przycisk polecenia) przejdź do kroku 5. Po wybraniu opcji Client PIN Code (Kod PIN klienta) przejdź do kroku 6.

5. Aby skonfigurować funkcję WPS za pomocą przycisku WPS routera, należy wykonać poniższe czynności: a. Kliknij przycisk Start lub naciśnij przycisk WPS z tyłu routera bezprzewodowego. b. Naciśnij przycisk WPS na urządzeniu bezprzewodowym. Jest on zwykle oznaczony logo WPS.

UWAGA: Należy poszukać przycisku WPS na urządzeniu bezprzewodowym lub sprawdzić jego lokalizację w podręczniku użytkownika.

c. Router bezprzewodowy rozpocznie wyszukiwanie dostępnych urządzeń WPS. Jeśli router bezprzewodowy nie znajdzie żadnych urządzeń WPS, przełączy się do trybu wstrzymania.

6. Aby skonfigurować funkcję WPS za pomocą kodu PIN klienta, należy wykonać poniższe czynności: a. Znajdź kod PIN funkcji WPS na urządzeniu bezprzewodowym lub w jego podręczniku użytkownika. b. Wprowadź kod PIN klienta w polu tekstowym.

c. Kliknij przycisk Start w celu przełączenia routera bezprzewodowego do trybu wyszukiwania funkcji WPS.

Wskaźniki LED routera będą migać szybko trzy razy do momentu ukończenia konfiguracji WPS.

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents