4.1.5 Professional (Profesjonalne). Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
117 Pages

advertisement

4.1.5  Professional (Profesjonalne). Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

4.1.5 Professional (Profesjonalne)

Na ekranie Professional (Profesjonalne) dostępne są opcje konfiguracji zaawansowanej.

UWAGA: Zalecane jest zachowanie wartości domyślnych tego ekranu.

Na ekranie Professional Settings (Ustawienia profesjonalne) można skonfigurować następujące pozycje:

• Częstotliwość : Wybierz pasmo częstotliwości dla pozycji, dla których zastosowanie mają ustawienia profesjonalne.

• Włącz łączność radiową : Wybierz opcję Yes (Tak) , aby włączyć sieć bezprzewodową. Wybierz opcję No (Nie) , aby wyłączyć sieć bezprzewodową.

• Data włączania łączności radiowej (dni robocze) : Można określić, w które dni tygodnia sieć bezprzewodowa ma być włączona.

• Pora dnia, w której łączność radiowa ma być włączona : Można określić przedział czasu, w którym sieć bezprzewodowa ma być w ciągu tygodniu włączona.

53

54

• Data włączania łączności radiowej (weekend) : Można określić, w które dni weekendu sieć bezprzewodowa ma być włączona.

• Pora dnia, w której łączność radiowa ma być włączona :

Można określić przedział czasu, w którym sieć bezprzewodowa ma być włączona podczas weekendu.

• Ustawiaj izolowany punkt dostępowy : Pozycja Set AP isolated

(Ustawiaj izolowany punkt dostępowy) uniemożliwia wzajemną komunikację urządzeń bezprzewodowych połączonych z daną siecią. Funkcja ta jest przydatna, jeśli z daną siecią często łączy się lub rozłącza wielu gości. Wybierz opcję Yes (Tak) , aby włączyć tę funkcję lub wybierz opcję No (Nie) , aby ją wyłączyć.

• Szybkość multiemisji (Mb/s) : Wybierz szybkość przesyłania w ramach multiemisji lub wybierz opcję Disable (Wyłącz) w celu wyłączenia jednoczesnych pojedynczych transmisji.

• Typ preambuły : Za pomocą pozycji Preamble Type (Typ preambuły) określany jest czas, w którym router przeprowadza kontrolę CRC (Cyclic Redundancy Check). CRC jest metodą wykrywania błędów podczas transmisji danych. Wybierz opcję

Short (Krótko) w przypadku zajętej sieci bezprzewodowej o dużym ruchu sieciowym. Wybierz opcję Long (Długo) , jeśli sieć bezprzewodowa jest złożona ze starszych modeli urządzeń bezprzewodowych.

• Próg RTS : Wybierz niższą wartość dla pozycji RTS (Request to

Send) Threshold (Próg RTS) w celu usprawnienia komunikacji bezprzewodowej w przypadku zajętej lub zakłócanej sieci bezprzewodowej o dużym ruchu sieciowym i z wieloma urządzeniami bezprzewodowymi.

• Interwał DTIM : Pozycja DTIM (Delivery Traffic Indication

Message) Interval (Interwał DTIM) lub Data Beacon Rate

(Częstotliwość wysyłania ramek beacon) to czas do momentu wysłania sygnału do urządzenia bezprzewodowego w trybie uśpienia z informacją o oczekującej dostawie pakietu danych.

Domyślna wartość to trzy milisekundy.

• Częstotliwość wysyłania ramek beacon : Pozycja Beacon

Interval (Częstotliwość wysyłania ramek beacon) to czas między jednym pakietem DTIM a kolejnym. Domyślna wartość to 100 milisekund. W przypadku niestabilnego połączenia bezprzewodowego lub urządzeń korzystających z roamingu należy ustawić mniejszą wartość pozycji Beacon Interval

(Częstotliwość wysyłania ramek beacon).

• Włącz tryb TX Bursting : Pozycja Enable TX Bursting (Włącz funkcję TX Bursting) umożliwia zwiększenie szybkości transmisji między routerem bezprzewodowym a urządzeniami 802.11g.

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents