4.2.2 DHCP Server (Serwer DHCP). Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
117 Pages

advertisement

4.2.2  DHCP Server (Serwer DHCP). Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

56

W celu zmodyfikowania ustawień adresu IP sieci LAN:

1. W panelu nawigacji przejdź do pozycji Advanced Settings

(Ustawienia zaawansowane) > LAN (Sieć LAN) > wybierz zakładkę LAN IP (Adres IP sieci LAN) .

2. Zmodyfikuj pozycje IP address (Adres IP) i Subnet Mask

(Maska podsieci) .

3. Po zakończeniu kliknij przycisk Apply (Zastosuj) .

4.2.2 DHCP Server (Serwer DHCP)

Router bezprzewodowy korzysta z serwera DHCP do automatycznego przypisywania adresów IP w sieci. Można określić zakres adresów IP oraz czas dzierżawy dla klientów w sieci.

W celu wykonania ustawień serwera DHCP:

1. W panelu nawigacji przejdź do pozycji Advanced Settings

(Ustawienia zaawansowane) > LAN (Sieć LAN) > wybierz zakładkę DHCP Server (Serwer DHCP).

2. W polu Enable the DHCP Server (Włączyć serwer DHCP) zaznacz Yes (Tak) .

3. W polu tekstowym Domain Name (Nazwa domeny) wprowadź nazwę domeny routera bezprzewodowego.

4. W polu IP Pool Starting Address (Adres początkowy zakresu

IP) wprowadź adres początkowy IP.

5. W polu IP Pool Ending Address (Adres końcowy zakresu IP) wprowadź adres końcowy IP.

6. W polu Lease Time (Czas dzierżawy) wprowadź czas zakończenia ważności adresów IP, po czym router bezprzewodowy automatycznie przydzieli nowe adresy IP klientom sieci.

7. W części DNS and WINS Server Settings (Ustawienia serwera

DNS i WINS) wprowadź w razie potrzeby adres IP serwera DNS i WINS.

8. Router bezprzewodowy może także ręcznie przypisywać adresy

IP urządzeniom w sieci. W polu Enable Manual Assignment

(Włącz przypisywanie ręczne) wybierz opcję Yes (Tak) , aby przypisać adres IP do określonych adresów MAC w sieci. W celu ręcznego przypisywania do listy DHCP można dodać maksymalnie 32 adresy MAC.

57

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents