WAN (Sieć WAN). Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
117 Pages

advertisement

WAN (Sieć WAN). Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

4.3 WAN (Sieć WAN)

4.3.1 Internet Connection (Połączenie internetowe)

Na ekranie Internet Connection (Połączenie internetowe) można skonfigurować ustawienia różnego typu połączeń WAN.

60

W celu skonfigurowania ustawień połączenia WAN:

1. W panelu nawigacji przejdź do pozycji Advanced Settings

(Ustawienia zaawansowane) > WAN (Sieć WAN) > wybierz zakładkę Internet Connection (Połączenie internetowe) .

2. Skonfiguruj poniższe ustawienia. Po zakończeniu kliknij przycisk Apply (Zastosuj) .

• Typ połączenia WAN : Wybierz typ połączenia udostępniany przez usługodawcę internetowego. Dostępne opcje to

Automatic IP (Automatyczny adres IP) , PPPoE , PPTP , L2TP lub fixed IP (Stały adres IP) . W przypadku braku pewności co do typu połączenia WAN lub braku możliwości uzyskania przez router prawidłowego adresu IP należy skontaktować się z usługodawcą internetowym.

• Włącz sieć WAN : Wybierz opcję Yes (Tak) , aby router mógł uzyskać dostęp do Internetu. Wybierz opcję No (Nie) , aby wyłączyć dostęp do Internetu.

• Włącz NAT : Translator adresów sieciowych NAT (Network Address

Translation) to system, w którym jeden publiczny adres IP (adres

IP sieci WAN) jest używany do zapewniania dostępu do Internetu klientom sieciowym o prywatnym adresie IP w sieci LAN.

Prywatny adres IP każdego klienta sieciowego jest zapisywany w tabeli NAT i używany do rozsyłania przychodzących pakietów danych.

• Włącz UPnP : Protokół UPnP (Universal Plug and Play) umożliwia sterowanie kilkoma urządzeniami (takimi jak routery, telewizory, zestawy stereo, konsole do gier i telefony komórkowe) w sieci z obsługą adresów IP ze sterowaniem centralnym za pomocą bramy lub bez niego. Protokół UPnP łączy komputery o dowolnym współczynniku postaci, zapewniając bezproblemowe połączenie sieciowe do konfiguracji zdalnej i przesyłania danych. Podczas korzystania z protokołu UPnP nowe urządzenie sieciowe jest wykrywane automatycznie. Po połączeniu z siecią urządzenia można skonfigurować zdalnie w celu zapewnienia obsługi aplikacji P2P, gier interaktywnych, konferencji wideo oraz serwerów sieci Web lub proxy. W przeciwieństwie do przekierowania portów, które wymaga ręcznej konfiguracji ustawień portów, protokół UPnP automatycznie konfiguruje router w celu zapewnienia przyjmowania połączeń przychodzących i bezpośrednich żądań do określonego komputera w sieci lokalnej.

• Łączenie z serwerem DNS : Umożliwia automatyczne uzyskiwanie adresu IP serwera DNS przez router od usługodawcy internetowego. DNS to host w Internecie, który tłumaczy nazwy internetowe na numeryczne adresy IP.

• Uwierzytelnianie : Ta pozycja może być określana przez niektórych usługodawców internetowych. Jeśli to konieczne, sprawdź u usługodawcy internetowego i wprowadź.

• Nazwa hosta : W tym polu można wprowadzić nazwę hosta danego routera. Jest to zwykle specjalny wymóg usługodawcy internetowego. Jeśli usługodawca internetowy przypisał nazwę hosta do komputera, wprowadź ją w tym polu.

61

62

• Adres MAC : Pozycja MAC (Media Access Control) address

(Adres MAC) to unikatowy identyfikator urządzenia sieciowego. Niektórzy usługodawcy internetowi monitorują adresy MAC urządzeń sieciowych, które łączą się z ich usługą i odrzucają wszelkie próby połączeń urządzeń nierozpoznanych. Aby uniknąć problemów z połączeniami spowodowanych niezarejestrowanym adresem MAC, można:

• Skontaktować się z usługodawcą internetowym i zaktualizować adres MAC skojarzony z jego usługą.

• Sklonować lub zmienić adres MAC routera bezprzewodowego firmy ASUS w celu jego dopasowania do adresu MAC poprzedniego urządzenia sieciowego rozpoznawanego przez usługodawcę internetowego.

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents