4.5 Zapora. Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
117 Pages

advertisement

4.5 Zapora. Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

72

4.5 Zapora

Router bezprzewodowy może pełnić funkcję zapory sprzętowej w sieci.

UWAGA : Funkcja Firewall (Zapora) jest domyślnie włączona.

4.5.1 Ogólne

W celu skonfigurowania podstawowych ustawień pozycji

Firewall (Zapora):

1. W panelu nawigacji przejdź do pozycji Advanced Settings

(Ustawienia zaawansowane) > Firewall (Zapora) > wybierz zakładkę General (Ogólne) .

2. W polu Enable Firewall (Włącz zaporę) zaznacz pozycję Yes

(Tak) .

3. W pozycji Enable DoS protection (Włącz ochronę przed atakami typu DoS) zaznacz pozycję Yes (Tak) , aby zapewnić ochronę sieci przed atakami typu „odmowa usługi” (DoS, Denial of Service), chociaż może to mieć wpływ na wydajność routera.

4. Można także monitorować wymianę pakietów między połączeniami w sieci LAN i WAN. W pozycji Logged packets type (Typ zarejestrowanych pakietów) wybierz opcję Dropped

(Porzucone) , Accepted (Zaakceptowane) lub Both (Oba) .

5. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj) .

4.5.2 Filtr adresów URL

Można określić słowa kluczowe lub adresy sieci Web, aby uniemożliwić dostęp do pewnych adresów URL.

UWAGA : Pozycja URL Filter (Filtr adresów URL) zależy od zapytania DNS.

Jeśli klient sieciowy uzyskał już dostęp do witryny sieci Web, np. http:// www.abcxxx.com

, witryna ta nie zostanie zablokowana (odwiedzone wcześniej witryny sieci Web są zapisywane w pamięci podręcznej DNS).

Aby rozwiązać ten problem, należy wyczyścić pamięć podręczną DNS przed skonfigurowaniem pozycji URL Filter (Filtr adresów URL).

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents