System Log (Dziennik systemu). Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
117 Pages

advertisement

System Log (Dziennik systemu). Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

4.7 System Log (Dziennik systemu)

W pozycji System Log (Dziennik systemu) znajduje się lista zarejestrowanych aktywności w sieci.

UWAGA: Po ponownym uruchomieniu lub wyłączeniu routera dziennik systemu jest resetowany.

W celu wyświetlenia dziennika systemu:

1. W panelu nawigacji przejdź do pozycji Advanced Settings

(Ustawienia zaawansowane) > System Log (Dziennik systemu) .

2. Aktywności w sieci można sprawdzić na dowolnej z poniższych zakładek:

• Dziennik ogólny

• Dzierżawy DHCP

• Dziennik sieci bezprzewodowej

• Przekierowanie portów

• Tabela routingu

79

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents