3.5.2 Utilizarea centrului de servere. Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
117 Pages

advertisement

3.5.2  Utilizarea centrului de servere. Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

34

Puteţi selecta Skip ASUS DDNS settings (Omitere setări

DDNS ASUS) şi apoi face clic pe Next (Următorul) pentru a omite realizarea setărilor DDNS.

5. Faceţi clic pe Finish (Terminare) pentru a încheia configurarea.

6. Pentru a accesa site-ul FTP pe care l-aţi creat, lansaţi un browser de Web sau un utilitar terţ de client FTP şi tastaţi linkul ftp

( ftp://<domain name>.asuscomm.com

) pe care l-aţi creat.

3.5.2 Utilizarea centrului de servere

Centrul de servere vă permite să partajaţi fişierele media de pe discul USB prin intermediul unui director de server media, prin intermediul serviciului de partajare Samba sau prin intermediul unui serviciu de partajare prin FTP. De asemenea, în centrul de servere puteţi configura şi alte setări pentru discul USB.

Utilizarea serverului media

Ruterul dvs. wireless permite dispozitivelor compatibile DLNA să acceseze fişierele multimedia aflate pe un disc USB conectat a ruterul wireless.

NOTA : Înainte de a utiliza funcţia de server media DLNA, conectaţi dispozitivul la reţeaua RT-AC1300UHP.

Pentru a lansa pagina de configurare a serverului media, mergeţi la General > USB application > Media Services and Servers

(Servicii şi servere media) > fila Media Servers (Servere media) .

Consultaţi informaţiile de mai jos pentru a obţine descrieri ale câmpurilor:

• Activare server media DLNA : Selectaţi ON/OFF (Activat/

Dezactivat) pentru a activa sau dezactiva serverul media

DLNA.

• Activaţi serverul iTunes?

: Selectaţi ON/OFF (Activat/

Dezactivat) pentru a activa sau dezactiva serverul iTunes.

• Director server media : Selectaţi directorul serverului media şi faceţi clic pe Apply (Aplicare) pentru a partaja fişierele aflate pe un disc cu dispozitivele media conectate în reţea.

• Stare server media : Afişează starea serverului media.

Utilizarea serviciului Network Place (Samba) Share

(Partajare locaţie reţea (Samba))

Serviciul Network Place (Samba) Share (Partajare locaţie reţea

(Samba)) vă permite să setaţi contul şi permisiunea pentru serviciul Samba.

Pentru a utiliza partajarea Samba:

1. Din panoul de navigare, mergeţi la General > USB application

> Media Services and Servers (Servicii şi servere media) ) >

Servers Center (Centru servere) .

NOTA : Locaţia de reţea (Samba) Share (Partajare (Samba)) este activată

în mod implicit.

35

2. Urmaţi paşii de mai jos pentru a adăuga, şterge sau modifica un cont.

Pentru a crea un nou cont: a) Faceţi clic pe pentru a adăuga un cont nou.

b) În câmpurile Account (Cont) şi Password (Parolă) , introduceţi numele şi parola pentru clientul de reţea.

Reintroduceţi parola pentru confirmare. Faceţi clic pe Add

(Adăugare) pentru adăugarea contului în listă.

36

Pentru a şterge un cont existent: a) Selectaţi contul pe care doriţi să-l ştergeţi.

b) Faceţi clic pe .

c) Când vi se solicită, faceţi clic pe Delete (Ştergere) pentru a confirma ştergerea contului.

Pentru a adăuga un folder: a) Faceţi clic pe .

b) Introduceţi numele folderului şi faceţi clic pe Add

(Adăugare) . Folderul pe care l-aţi creat va fi adăugat în lista de foldere.

3. Selectaţi drepturile de acces pe care doriţi să le atribuiţi pentru fiecare director în parte, astfel:

• R/W (C/S): Selectaţi această opţiune pentru a atribui accesul de citire/scriere.

• R: Selectaţi această opţiune pentru a atribui acces numai pentru citire.

• No (Nu): Selectaţi această opţiune dacă nu doriţi să partajaţi un anumit folder de fişiere

4. Faceţi clic pe Apply (Aplicare) pentru a aplica modificările.

Utilizarea serviciului FTP Share (Partajare FTP)

Caracteristica de partajare prin FTP permite unui server FTP să partajeze fişiere de pe un disc USB cu alte dispozitive, prin intermediul reţelei locale sau al Internetului.

IMPORTANT :

• Asiguraţi-vă că eliminaţi în siguranţă discul USB. Eliminarea incorectă a discului USB poate să cauzeze coruperea datelor.

• Pentru a scoate în siguranţă discul USB, consultaţi secţiunea Safely removing the USB disk (Eliminarea în siguranţă a discului

USB) sub 3.1.3 Monitoring your USB device (Monitorizarea dispozitivului USB) .

37

38

Pentru a utiliza serviciul de partajare prin FTP:

NOTA:

AiDisk) .

Verificaţi dacă aţi configurat serverul FTP prin AiDisk. Pentru mai multe detalii, consultaţi secţiunea 3.5.1 Using AiDisk (Utilizarea

1. Din panoul de navigare, faceţi clic pe General > USB application (Aplicaţie USB) > Media Services and Servers

(Servicii şi servere media) > fila FTP Share (Partajare FTP) .

2. Selectaţi drepturile de acces pe care doriţi să le atribuiţi pentru fiecare director în parte, astfel:

• R/W: Selectaţi această opţiune pentru a atribui drepturi de citire/scriere pentru un anumit director.

• W: Selectaţi această opţiune pentru a atribui drepturi de scriere pentru un anumit director .

• R: Selectaţi această opţiune pentru a atribui doar drepturi de citire pentru directorul specificat.

• Niciun drept de acces: Selectaţi această opţiune dacă nu doriţi să partajaţi un anumit director.

3. Faceţi clic pe Apply (Aplicare) pentru a aplica modificările.

4. Pentru a accesa serverul FTP, tastaţi linkul ftp ftp://<numegazdă>.asuscomm.com

şi numele de utilizator şi parola într-un browser de Web sau într-un utilitar terţ FTP.

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents