4.1.3 Wireless MAC Filter (Filtru MAC wireless). Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
117 Pages

advertisement

4.1.3  Wireless MAC Filter (Filtru MAC wireless). Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

4.1.3 Wireless MAC Filter (Filtru MAC wireless)

Filtrul MAC wireless asigură controlul asupra pachetelor transmise către o anumită adresă MAC (Media Access Control - control acces media) din reţeaua dvs. wireless.

Pentru a configura filtrul MAC wireless:

1. Din panoul de navigare, mergeţi la Advanced Settings (Setări avansate) > Wireless > fila Wireless MAC Filter (Filtru MAC wireless) .

2. În câmpul Frequency (Frecvenţă) , selectaţi banda de frecvenţă pe care doriţi să o utilizaţi pentru filtrul MAC wireless.

3. În lista verticală MAC Filter Mode (Mod filtru MAC) , selectaţi

Accept (Acceptare) sau Reject (Respingere) .

• Selectaţi Accept (Acceptare) pentru a permite dispozitivelor din lista de filtrare MAC să acceseze reţeaua wireless.

• Selectaţi Reject (Respingere) pentru a împiedica dispozitivele din lista de filtrare MAC să acceseze reţeaua wireless.

4. În lista de filtrare MAC, faceţi clic pe butonul Add (Adăugare)

şi introduceţi adresa MAC a dispozitivului wireless.

5. Faceţi clic pe Apply (Aplicare) .

51

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents